Forskningssamarbeten

Forskning och utveckling är prioriterade områden för oss. Vi har en forskningsplattform som är unik även i ett internationellt perspektiv. Det behövs då återvinningsforskning är en stor bristvara. Samarbeten är en förutsättning för att skapa morgondagens återvinningslösningar och vi sätter stort fokus på det.

Vi samarbetar med flera ledande högskolor och universitet, där vi även involverar våra kunder som en del av forskningssamarbetet. Vårt forskningsnätverk och unika kompetens om material och hur dessa kan tas om hand på bästa sätt är en tillgång för dig som kund. Tillsammans med alltfler kunder söker vi också forskningsanslag, för att initiera och driva projekt som ger upphov till nya återvinningslösningar.

Unik professur i industriell materialåtervinning

Vi finansierar sedan nio år en professur inom industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Med professuren har vi tillsammans skapat en unik plattform inom forskning om återvinning. På några få år har vi lyckats förena en dedikerad professur, ett tvärvetenskapligt kompetens-center samt en nationell forskarskola som samlar avfallsforskare från hela Sverige. Detta ger möjligheten för doktorander att se den nödvändiga bredden av avfallshantering.

Kompetenscentrum

Tillsammans med olika aktörer har vi också startat olika kompetenscentrum. I Waste Refinery och Competence Center Recycling är vi starkt inriktade på att hitta nya praktiska lösningar och energiåtervinning av material som inte kan materialåtervinnas. Här kan också kunderna få svar på komplexa frågor om avfall. Vi är även med i Hagainitiativet - ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan samt Re:source, ett strategiskt innovationsprogram.

  • Dela denna sida

Forskning: Framtidens batterier

Litium-jon batterier utvecklas hela tiden med ändrat innehåll som konsekvens. Vi jobbar i dag med processer som gör det möjligt att återvinna mer och mer av innehållet.

Läs mer 

Forskning: Neodym - En sällsynt metall

Neodymmagneter finns i dag i många nya tekniska produkter – i allt från högtalare till elmotorer. Men bara en liten andel av neodymmagneterna återvinns och behovet av att utveckla nya, effektiva återvinningslösningar är stort.

Läs mer 

Forskning: Urban mining

Det finns en stor mängd skatter ”i dvala” runt omkring oss. Städer ses som framtidens gruvor för återvinning av allt slags material. Detta kallas för Urban Mining och handlar om att utvinna metaller ur till exempel byggnader och infrastruktur.

Läs mer 

Missa inte!

Intervju i Sveriges Radio med Christian Ekberg, professor i materialåtervinning. Han talar om svårigheten att göra återvinning kostnadseffektivt.

Sveriges Radio