Avfall blir värme på Nybro energi

Nybro kommuns nya kraftvärmeverk använder huvudsakligen avfall som bränsle. Ett avfall som Stena Recycling, i ett unikt samarbete, ansvarar för att försörja och försortera till största del. Energiåtervinningen av bränslet täcker hela 70 % av värmebehovet i Nybro kommun och 25 % av hela elbehovet.

Nybro kommun i Småland storsatsar i miljöarbetet och skapar en grön profil för såväl kommuninvånare och som för näringslivet. Ett helt nytt kapitel skrivs när man bygger ett nytt kraftvärmeverk – kommunens största enskilda satsning någonsin. Fram till nu har sydöstra Sverige varit en vit fläck på kartan när det gäller tillgången på förbränningsanläggningar. Ungefär 480 miljoner satsas på ett nytt kraftvärmeverk vid Transtorp i utkanten av Nybro tätort som ska producera både klimatklok fjärrvärme och el.

Avfall som bränsle

Produkten blir ännu mer hållbar genom att det huvudsakligen är avfall som är bränsle. I ett unikt samarbete är det Stena Recycling som ska ansvara för merparten av bränsleförsörjningen på cirka 60 000 ton per år. Nybro Energi får på detta sätt ett närproducerat, klimatklokt bränsle med jämn kvalitet.

Förutom att garantera bränsle ansvarar Stena för en försortering av avfallet på plats vilket ger en stor mängd positiva miljöeffekter t ex återvinning av stora mängder järn och metaller som annars hade bränts i förbränningspannan. Detta bidrar till mer material tillbaka till kretsloppet. Utsortering av metaller på förhand ökar kvaliteten på förbränningsaskan och mer avfall kan energiåtervinnas och ge värme och el. Det minskar även negativ belastning på pannan och därmed också framtida underhållskostnader som annars skulle drabba kunden.

Kloka transporter

Idag går många transporter med skrotråvaror från exempelvis Stena Recyclings filial i Kalmar till bearbetning i Halmstad. Genom samarbetet med Nybro Energi öppnas möjligheterna att fylla många returtransporter till Nybro med prima bränsle av återvunnet material. Under våren 2016 tas det nya kraftvärmeverket i drift och då kan Nybros invånare känna sig både uppvärmda och upplysta av det nya verket ute vid Transtorp. Energiåtervinningen av bränslet täcker hela 70 % av värmebehovet i Nybro kommun och 25 % av hela elbehovet.

 

  • Dela denna sida