Detaljhandel

Vi vet att du som arbetar i butiker och varuhus hanterar stora mängder emballage varje dag. Med vår helhetslösning, Stena Solutions, får du en mycket effektiv och lönsam hantering av allt ditt avfall. Vi hämtar och återvinner all din wellpapp, mjukplast, brännbart, elektronik och övrigt avfall, så att du kan ägna mer tid och energi åt din verksamhet.

effektiv avfallshantering

När det gäller detaljhandeln så har vi stor erfarenhet och materialkännedom från både små butiker och stora varuhus. Dessutom kan du alltid räkna med bra avsättning för dina wellpappvolymer.

På Stena satsar vi tid och resurser på att ständigt förbättra våra återvinningslösningar och anpassa dessa till våra kunders behov. Vi vill göra din avfallshantering så effektiv som möjligt.  Låt oss därför ta hand om ditt avfall så att du kan ägna dig åt ditt företags kärnverksamhet istället.

Vi finns där du finns och Stena Solutions gör allt avfallsarbete enkelt och tryggt för dig. Du får en kontakt för all typ av avfall, med bättre överblick och samlad statistik över återvinningsarbetet.

  • Dela denna sida