Sjukvård

På sjukhus uppstår avfall som i orätta händer kan vara en risk för både sjukhusets anställda som för miljön och samhället i stort. Kanyler, avfall från operationer mm måste helt enkelt hanteras på rätt sätt.

kOMPLETTA LÖSNINGAR

Stena Recycling är heltäckande när det gäller sjukvårdens känsliga avfallshantering. Vi erbjuder kompletta lösningar för såväl kliniskt avfall (riskavfall) som för farligt avfall och konventionellt avfall. Stena har också olika koncept för hantering av smittförande, flytande läkemedelsavfall, biologiskt avfall och stickande/skärande material. Vi är också vana vid att hantera sekretessklassat material.

Vår kunskap och erfarenhet från sjukhusvärlden kommer från både små vårdcentraler och stora sjukhus. Ett bra exempel på en innovativ lösning är vår streckkodslösning som ger total insyn och spårbarhet i avfallsströmmarna. Med dessa uppgifter kan du utveckla din avfallshantering på varje nivå och fördela kostnaderna på ett rättvist sätt.

Genom att erbjuda utbildningar och handböcker hjälper vi dig till en säkrare och effektivare hantering så att resurser kan frigöras till själva vårdarbetet.

  • Dela denna sida

Sjukvårdens miljöpaket

Sjukvårdens miljöpaket innehåller praktiska och UN-godkända emballage för smittförande avfall, skärande/stickande avfall och läkemedelsavfall.

Läs mer här 

Streckkodsetiketter

Detta är en avfallstjänst som underlättar er interna hantering av farligt avfall samt hämtning och omhändertagande av avfallet.

Beställ etiketter 

Kasserad röntgenfilm

All hantering av röntgenfilm sker med mycket höga krav på en miljöriktig återvinning och destruktion samt full sekretess genom hela processen.

Läs mer om tjänsten