Tillverkande industri

Järnskrot, metaller, farligt avfall i flytande eller fast form, elektronik, plast och papper. Oavsett vad du producerar och hur din verksamhet ser ut tar vi hand om, och återvinner, alla typer av avfall.

Helhetslösning för din verksamhet

Stena Solutions är vår helhetslösning där du får tillgång till all vår kompetens och goda materialkännedom. Det innebär att du får en mycket effektiv och lönsam hantering av ditt avfall. Så att du kan ägna dig åt din verksamhet. Utöver att hämta avfall kan vi också leverera olika typer av oljor och smörjmedel.

Vi har också väl inarbetade kanaler för vidareförsäljning av råvaror på världsmarknaden och optimerade transportlösningar. Lagen om transport av farligt gods lägger ett stort ansvar på dig som företag. Genom våra säkerhetsrådgivare får du tillgång till all den expertis och erfarenhet som krävs. En annan tjänst vi erbjuder är produktionsservice där vi ansvarar för drift och underhåll av maskiner och anläggningar.

Stena Solutions innebär att du får en kontakt för alla typer av avfall, med bättre överblick och samlad statistik över återvinningsarbetet.

  • Dela denna sida

Klok resurshantering i lean-styrd produktion

Med smart miljöarbete har Plastal ökat återvinningsgraden och effektiviteten. Det har gett mer konkurrenskraft i den tuffa fordonsindustrin.

Läs mer om Plastals arbete