Resursoptimering

Att jobba enligt lean och ständiga förbättringar i produktion är en självklarhet för de flesta företag. Det borde vara lika självklart att använda lean inom avfallshanteringen. Med tjänsten Stena resource management hjälper vi er att hitta förbättringar och därmed optimera resurserna - från produktion till återvinning.

optimera resurserna 

Vi ser på din verksamhet som en helhet och följer materialet från inköp till produktionsspill. Då kan besparingar och förbättringar identifieras inom t ex följande områden:

  • Transporter
  • Avfallsminimering
  • Internlogistik
  • Utrustning för avfall
  • Uppgradering av material

Hur går det till?

Tillsammans med er prioriterar vi vilka områden som ska vara i fokus och som kan förbättras. Ett team sätts ihop med både lokala kontakter, specialister och projektledare. En grundläggande inventering är första steget i processen som byggs på med t ex plockanalyser, intervjuer och fallstudier. Vi tar fram förslag på åtgärder och fungerar som partner vid genomförandet och uppföljning.

  • Dela denna sida

Vill du veta mer?