REISSWOLF SEKRETESSHANTERING

Säker och trygg sekretesshantering

Dags att rensa ut digitala och pappersbaserade personuppgifter inför GDPR-lagstiftningen? Säkerställ en säker sekretesshantering med anpassade, plomberade kärl och trygg destruktion. Minska riskerna med säker informationshantering och destruktion med enkla rutiner och återvinning. Det ger en garanti för att era hemligheter förblir hemliga. Vi värnar om individens integritet och företagens informationssäkerhet.

För er med ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument erbjuder vi abonnemang för hyra av en eller flera låsbara sekretessbehållare som vi tömmer vid schemalagda intervaller som passar dig. Vi kan även komma till dig vid behov som när du exempelvis behöver rensa i arkiv.

 

 

 

 

BOka REISSWOLF SEKRETESSHANTERING

Medium-kärl: Hyra 200:-/mån, tömning från 875:-

 

  • Dela denna sida