Stena Recycling’s lecture at ACT

Sign up here for Stena Recycling’s lecture at ACT! Sustainable on September 25th.

There will be a vegetarian sandwich for lunch, so don’t forget to fill in food allergies. Welcome!

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

If you already signed up but need to cancel, please email marknad@stenarecycling.se so we don’t have to waste food.

  • Dela denna sida