Återanvändning / Reuse

1280x400_återanvändning_CompQual80.jpg

Återbruk är en växande verksamhet där vi, när det är lämpligt för dig som kund, antingen tar tillvara på fungerande komponenter till nya elektronikprodukter – eller till och med återbrukar hela, fungerande elektronikprodukter. Genom att säkerställa radering av innehåll kan ingen känslig information spridas vidare.

Många produkter, som datorer och mobiler kan återanvändas på samma sätt som vi väljer att köpa andra varor i andrahand. Detta skapar stora värden för att stödja ett hållbart samhälle och återanvändning är ytterligare ett steg upp i avfallstrappan.

Fungerande produkter slängs

En stor del av all utrustning som kasseras på företag och myndigheter i Sverige skrotas för att ersättas med nya produkter. Men i många fall kan den skrotade utrustningen kunnat användas ytterligare i flera år.
För att öka utrustningens värde och flytta den högre upp i avfallshierarkin behövs återanvändning, men även för att vi ska kunna följa de direktiv som satts av EU, och som vi i Sverige åtagit oss att följa. Att återanvända produkter bidrar därför till vår framtida ekonomi, och den cirkulära ekonomi som eftersträvas.

Platta skärmar får nytt liv

Många platta skärmar som vi får in för återvinning fungerar fortfarande. Dessa skärmar kan komma till ny användning i nya produkter. På vår avdelning för Reuse demonterar vi fungerande skärmar och funktionstestar dessa för att säkerställa att de är fungerande. Därefter packas och stötskyddas skärmarna och skickas till elektroniktillverkare, där de lever vidare i nya produkter. Ett exempel på klokt och hållbart resursutnyttjande.

Dela denna sida