Bio- och energiåtervinning samt deponi

Använd trä för Återvinningstjänster

Våra experter och vårt omfattande nätverk av filialer hjälper dig att ta hand om organiskt och brännbart avfall, överblivet trä- och konstruktionsmaterial samt deponifraktioner. Genom att noggrant sortera och värdera ditt avfall samt föra det uppför avfallstrappan skapar vi möjligheter för dig att omvandla kostnader till intäkter, verka för en hållbar värld och minska mängden avfall som går till deponi.

Istället för deponi – vi hjälper er med hantering av

  • Glas, gips, gummi, däck, textil och isolering
  • Biologiskt avfall, förpackat livsmedel med vår STENA BIOKOMP
  • Konstruktionsmaterial, förbränningsrester
  • Deponifraktioner
  • Fibersediment från pappersbruk

Trender, krav och kostnader på deponi

  • Ökade kostnader för osorterade avfallsfraktioner och deponi
  • Kunderna ställer krav på ansvarsfulla leverantörer
  • Nationella mål, tuffare lagstiftning och hållbarhetskrav påverkar hantering av organiskt avfall, deponi, bygg- och rivningsavfall
  • Kvalitetskraven ökar på alla materialslag för att kunna erbjuda en hållbar, stabil och lönsam avsättning

 

  • Dela denna sida

VISSTE DU?

Att ett ton biologiskt avfall kan rötas och bli fordonsgas som räcker till att köra 125 mil!

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.