Hantering av Farligt avfall

Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt. Vi har kunskap och de tillstånd som krävs för att hjälpa dig med effektiv och säker hantering av allt slags farligt avfall.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

SÅ BLIR FARLIGT AVFALL EN VÄRDEFULL TILLGÅNG

För oss är farligt avfall en värdefull resurs som kan göras om till något nytt och användbart. Att återvinna farligt avfall är bra för miljön, men det kan också leda till ökade konkurrensfördelar för företag och industrier.

KLÄTTRA I AVFALLSHIERARKIN

I dag används en stor en del av det farliga avfallet till energiåtervinning eller slängs i avfallsdeponeringen. Det är slöseri med resurser. Vi går ett steg längre och ser till det kan återvinnas och återanvändas på nya sätt. Till exempel återvinner vi metall från metallbaserat damm och renar kemikalier som lösningsmedel, olja och glykol så att det kan användas igen. Detta hjälper våra kunder att ta sig uppåt i avfallshierarkin och bli mer hållbara.

FLEXIBLA LÖSNINGAR ÄR NYCKELN

Farligt avfall ska alltid hanteras av experter som vet vad de gör. På Stena Recycling ser vi alltid till att våra specialister har rätt expertis och är utbildade i säkerhet och i nya tekniker, lagar och förordningar. Det kan alltid tillkomma nya regler och kundernas produktionsprocess kan förändras. Detta innebär att vi måste vara alerta och beredda att anpassa oss så att vi aldrig blir beroende av en enda metod. Tack vare våra egna anläggningar i kombination med ett brett nätverk av partner hittar vi alltid flexibla lösningar som kan anpassas efter nya omständigheter.

Det här gör vi med det farliga avfallet

 • Inventering av avfall
 • Märkning av emballage
 • Samlar in i rätt kärl
 • Hämtar och transporterar till Stenaanläggning
 • Dokumentation enligt lagar och förordningar
 • Förädlar i egna behandlingsanläggningar
 • Levererar till slutbehandling eller mottagare

Fakta om farligt avfall

 • Förorenat vatten kan renas och släppas ut i havet igen – vi har behandlingsmetoderna
 • Spillolja och annat oljehaltigt avfall kan återvinnas till smörjolja och bränsleprodukter
 • Metaller i batterier kan återvinnas till råvaror för nya produkter

Trender inom farligt avfall

 • 40 procent ökning av farligt avfall från företag, hushåll och sjukvård de närmaste fem åren inom EU
 • Allt fler registrerade kemikalier klassas om som farligt avfall
 • Skärpta lagar för hantering, märkning och transporter ställer tuffare krav på verksamhetsutövaren

 

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

Dela denna sida

Anteckningsskyldighet och spårbarhet av farligt avfall

Den 1 november 2020 ska transporter av farligt avfall anmälas via en ny digital lösning. Från och med 1 januari 2022 införs en avgift på 5000 SEK för felaktig eller utebliven rapport. Vi kan ta hand om rapporteringen av ert farliga avfall så blir det enkelt för dig att göra rätt när den nya lagen om spårbarhet träder i kraft.

Läs mer

Halmstad - ett ledande exempel på återvinning i framkant

Varje år tar vi emot 100 000 ton olja och vatten i Halmstad från industrier över hela landet. Anläggningen ligger i framkant när det gäller återvinning av farligt avfall och hjälper våra kunder att bli mer hållbara.

Läs mer

Se farligt avfall som en resurs

När hållbarhetskraven ökar behöver vi söka nya lösningar. En del farligt avfall kan faktiskt bli en resurs som kan komma till användning igen.

Läs mer

Turlistor farligt avfall

Läs mer