Återvinning av Järn och metall

Har du järn- och eller metallskrot är det viktigt att hitta en seriös återvinningspartner som metallåtervinner materialet på ett miljöriktigt sätt och ger dig bästa möjliga ersättning för ditt material. Vi samlar in, förädlar och återvinner alla former av järn- och metallskrot och erbjuder ett brett utbud av utrustning och kärl för effektiv sortering. Vi utför regelbundna tömningsintervaller, säker hantering och garanterar en god avsättning.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

Järn och metall

Det här gör vi med materialet

Metallskrot lämpar sig mycket bra för metallåtervinning och kan i princip återvinnas oändligt många gångar. Det insamlade järn- och metallskrotet går antingen till våra filialer eller fragmenteringsanläggningar där det kontrolleras, sorteras och bearbetas för att uppfylla stål- och metallverkens kvalitets- och inköpskrav. Därefter förbereds materialet för vidare leverans till våra kunder. Från oss får verken kvalitetssäkrad råvara för framställning av nya produkter som sedan får ett nytt liv i kretsloppet. All hantering sker på våra miljögodkända och certifierade anläggningar för metallåtervinning.

Vi ser till att det blir god avsättning på allt vi hämtar hos dig och vi har väl inarbetade kanaler för vidareförsäljning av råvaror på världsmarknaden.

Att ta tillvara och göra ny råvara av avfall ger stora vinster. Framför allt i det globala perspektivet, vilket i sin tur leder till ett hållbart samhälle.

Fakta om järn och metaller

Järn

Används för att göra stål och förädlas i stål- och smältverk, där det blir tunnplåt i bilar och bjälkar samt rör för till exempel broar.

Rostfritt stål

Stål tål tuffa miljöer och används till bland annat rör i industriprodukter och material i tvättmaskiner.

Koppar

Koppar har utmärkt förmåga att leda elektricitet och förekommer t.ex i kablar och andra el- och elektronikprodukter.

Aluminium

Leder elektricitet bra och har låg vikt. Metallåtervunnet aluminium förekommer i elledningar, dryckesburkar och flygplanskroppar.

Trender inom metallåtervinning

  • Stora och osäkra prisrörelser på järn och metaller förväntas även i framtiden
  • I Europa uppstår mer komplext skrot. Med ökade krav på förädling av material krävs fler investeringar i anläggningar, teknologi och forskning
  • Ökade krav på kontroll av material genom hela kedjan för metallåtervinning
  • Järn- och metallskrot är en kvalificerad råvara för slutförbrukaren. Kraven på kvalitetssäkring och leverans blir allt viktigare

VISSTE DU?

Metallåtervinning av 1 ton järn sparar över 1 ton koldioxidutsläpp. Aluminium är förträffligt att återvinna då det är energikrävande att framställa. Återvinning sparar 95 procent av energin jämfört med att framställa aluminium av ny malm.

 

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

Dela denna sida