Återvinning av Papper

Vi erbjuder kostnadseffektiva återvinningslösningar för alla typer av pappersåtervinning anpassade till dina behov och utrymmen. Med lång erfarenhet och stor fackkunskap garanterar vi att returpappret utnyttjas effektivt och på ett miljöriktigt sätt. Vår expertis inom pappersåtervinning garanterar att papperets värde som råvara tas tillvara på bästa sätt, vilket ger bästa möjliga ekonomiska lösning för dig.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

kostnadseffektiv Pappersåtervinning

Kostnadseffektiv hantering av returpapper

Tillsammans tittar vi på vilka olika papperskvaliteter ni har i er verksamhet och kommer med ett skräddarsytt förslag som gör sortering och hantering så enkel och effektiv som möjligt för er personal. Rutinerna anpassas efter de förutsättningar ni har och det är alltid en och samma kontaktperson för alla frågor och beställningar.

Sekretesshandlingar

Vi erbjuder säker insamling och destruktion av sekretessmaterial. Med vår mobila sekretesstjänst destruerar vi dina konfidentiella dokument hos dig.

Så här gör vi vid pappersåtervinning

  • Samlar in
  • Transporterar till returpappersanläggning
  • Sorterar, kvalitetskontrollerar och balar
  • Levererar till pappersbruk

Fakta om papper

  • Mer än 80 procent av allt förbrukat papper i Sverige går till  pappersåtervinning
  • Energiförbrukningen är omkring 50 procent lägre när återvunnet papper används som råvara jämfört med skogsråvara, vilket ger stora miljövinster
  • Varje ton returpapper motsvarar 14 träd och kan återvinnas i genomsnitt 6-7 gånger innan fibern är förbrukad
  • Återvunnet papper används främst vid tillverkning av wellpapp, förpackningskartong, tidningspapper och hygienpapper, men nästan alla pappersprodukter kan tillverkas av återvunnet papper med gott resultat

 

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

Dela denna sida