Återvinning av plast

Plast är egentligen inte ett enskilt material, utan ett samlingsnamn på flera hundra olika sorters plaster som består av kemiska föreningar, så kallade polymerer. Fördelen med plast är att det kan ges en rad olika egenskaper, från tunt och töjbart till starkt och väldigt hållbart.  I en verksamhet kan plastavfall uppstå på flera olika sätt, men i huvudsak är det någon form av använd förpackning eller produktionsspill. Vi tar hand om insamling och återvinning och erbjuder en enkel och kostnadseffektiv hantering.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

kostnadseffektiv Plaståtervinning

Återvinning av plaST

Vi är specialister på industriell återvinning och vårt sätt att ta hand om plast skiljer sig lite från hur hushållens plast hanteras. Plast har stor potential att kunna återvinnas betydligt mer än det gör idag. Om en komponent eller produkt är designad och tillverkad på rätt sätt från början kan den återvinnas och återanvändas som nytt material. Eftersom olika typer av plast har olika egenskaper kan de inte återvinnas tillsammans. 

Skräddarsydda insamlingslösningar

Eftersom de flesta plastsorter inte kan återvinnas tillsammans då de har olika smälttemperaturer och egenskaper är det viktigt med rätt sortering och insamling, annars påverkas kvaliteten på produkterna som ska tillverkas när plasten får nytt liv. Vi hjälper ditt företag med rätt information, kunskap och utrustning för bästa möjliga plaståtervinning.

Stena Recycling satsar på plaståtervinning

Vid vår största anläggning i södra Sverige, Stena Nordic Recycling Center, investerar vi i ny teknik som ska ge oss möjlighet att återvinna två sorters plastkvaliteter. Den ena återvinningsprocessen använder en teknik som omvandlar mjukplast (LDPE) till pellets, som sedan kan användas till att tillverka plastpåsar och sopsäckar. Den andra processen rengör och finfördelar plast från elektronik, så den kan användas till nya produkter.

Vad kan återvinnas?

De flesta plastsorter går att återvinna. Om vi utgår ifrån att vi har ett rent och separerat material är det ganska enkelt att återvinna material såsom film, burkar, lådor, backar med mera. I regel gäller: ju enklare produkt och konstruktion, desto enklare att återvinna. 

I stort sett kan all plast återvinnas och i teorin kan samma plast återvinnas upp till tio gånger. I slutändan handlar det om tillgång och efterfrågan. Finns det ingen som vill köpa återvunnen plast så är det inte hållbart att återvinna den. 

Hur ser framtiden ut för plast?

Nya EU-regler

Europakommissionen har presenterat en ny plaststrategi som kan komma att förändra hur plastprodukter designas, tillverkas, används och återvinns inom EU. Genom bättre utformning av plastprodukter, högre återvinning av plastavfall samt mer och bättre kvalitetsåtervinning kommer marknaden för återvunnen plast att öka. Detta kommer att ge större mervärden som skapar en mer konkurrenskraftig och robust plastindustri. Initiativet är värderat till 100 miljoner euro och är en del av Europas omställning mot en mer cirkulär ekonomi.

Där andra ser avfall ser vi möjligheter. Om plasten kommer in i loopen för återvinning – och stannar där – så lever materialet vidare och skapar nytt hållbart värde varje gång det återvinns.

 

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna att ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

Dela denna sida

 

 

Klok resurshantering i lean-styrd produktion

Med smart miljöarbete har Plastal ökat återvinningsgraden och effektiviteten. Det har gett mer konkurrenskraft i den tuffa fordonsindustrin.

Läs mer om Plastals arbete