Forskning och innovation

Nya produkter utvecklas och konsumeras i allt högre takt. Detta ställer krav på oss som återvinningsföretag. Vi måste hela tiden ha koll på trender och ligga steget före. Nya produkter och material i omlopp innebär behov av nya, hållbara återvinningsmetoder för att kunna ta hand om alla material som cirkulerar i samhället. Lagstiftning och begränsade tillgångar på råvaror driver också på utvecklingen. Samma sak kan gälla dig som är kund. Allt oftare kommer det krav från kunder, lagstiftare och andra intressenter som kräver ny kunskap. Vi arbetar kontinuerligt med forskningsprojekt både i egen regi och tillsammans med kunder, universitet och Vinnova.

Forskning för morgondagens återvinning