Forskningsprojekt: Återvinning av litium-jon batterier

1280x400_batteri_litiumjon_CompQual80.jpg

Det finns ett stort behov av att återvinna litium-jon batterier på ett effektivt och säkert sätt. Inte minst för fordonstillverkare som Volvo Cars. Antalet hybridfordon ökar hela tiden och Volvos första bilar med litium-jon batterier kommer om några år närma sig slutet av sin livslängd.

Litium-jon batterier utvecklas hela tiden med ändrat innehåll som konsekvens. Vi jobbar i dag med processer som gör det möjligt att återvinna mer och mer av innehållet. Det är främst koppar, nickel och kobolt som materialåtervinns. Dessa metaller utgör ungefär en tredjedel av battericellens vikt.

Det är bara cirka 1,5 % litium i ett litium-jon batteri. Litium finns i låga halter runt om i världen, men bryts främst i Sydamerika och Australien. Små mängder, höga kostnader och ett lågt världsmarknadspris bidrar till en låg lönsamhet för återvinning av litium, men den begränsade tillgången gör att återvinningen måste öka på sikt.

Med anledning av detta bedriver vi ett forskningsprojekt tillsammans med Luleå Universitet där de teknologier som Boliden och Stena Aluminium i dag använder utvärderas för återvinning av litium-jon batterier. Syftet med projektet är att se över hela kedjan – från det att litium-jon batterier demonteras ur bilar till dess att battericellerna är återvunna.

Målsättningen är att ta fram en helhetslösning för Volvo Cars att dels hantera batterierna på ett säkert sätt, dels återvinna batteriernas innehåll med hållbara metoder. Battericellerna utgör omkring hälften av batteriets vikt och innehåller alltid litium, koppar och aluminium och i vissa fall även kobolt och nickel. Batteridirektivet ställer krav på att minst hälften av batteriets vikt ska återvinnas.

Dela denna sida