Forskningsprojekt: Sällsynta metaller i neodymmagneter

1280x400_neodym_CompQual80.jpg

Neodymmagneter finns i dag i många nya tekniska produkter – i allt från högtalare och hårddiskar till elmotorer och servosystem i hybridbilar. Men bara en liten andel av neodymmagneterna återvinns och behovet av att utveckla nya, effektiva återvinningslösningar är stort.

En neodymmagnet består till cirka 30 % av neodym och andra sällsynta jordartsmetaller som dysprosium och praseodym. Alla är listade som strategiska och särskilt viktiga metaller att återvinna inom EU. Anledningen är att dessa metaller krävs för att tillverka starka permanentmagneter, det vill säga magneter som ger ett konstant magnetfält.

Det finns ett fåtal platser runt om i världen med mineral som innehåller höga halter av neodym. En stor mängd bryts i Kina. Brytningen är långt ifrån problemfri. Den skapar nämligen alltid ett radioaktivt avfall. För att få till stånd en större och mer hållbar återvinning av dessa metaller medverkar vi i tre stora EU-projekt – EREAN, Remanence och REE4EU – som alla fokuserar på hållbar återvinning av neodymmagneter.

I dessa projekt bedriver vi forskning tillsammans med bland andra Chalmers Tekniska Högskola (Sverige), University of Birmingham (Storbritannien), SINTEF8 (Norge), Elkem (Norge), CEA (Frankrike), Technalia (Estland) och LCM (Storbritannien).

Forskningen är särskilt intressant för fordonstillverkare som Volvo Cars vars bilar innehåller alltmer sällsynta jordartsmetaller. Detta gör det allt viktigare att skapa nya lösningar som gör det möjligt att kunna återvinna dessa metaller på ett säkert och hållbart sätt.

Två av utmaningarna med att ta hand om och återvinna neodymmagneter är att de är spröda och magnetiska och därmed fastnar på olika verktyg som används i återvinningen. Manuell demontering är svårt. Vi testar nu olika sätt att lösa detta tidsödande och kostsamma moment. Bland annat låter vi en robot kapa hörnen på hårddiskar – för att sedan återvinna magneterna så effektivt och skonsamt som möjligt.

Dela denna sida