Forskningsprojekt: Urban mining

1280x400_urban_mining_CompQual80.jpg

Det finns en stor mängd skatter ”i dvala” runt omkring oss. Städer ses som framtidens gruvor för återvinning av allt slags material. Detta kallas för Urban Mining och handlar om att utvinna metaller ur till exempel byggnader och infrastruktur.

Faktum är att mycket av det som är värdefullt och som i framtiden kan återvinnas finns under oss. Ett bra exempel på detta är Tokyo med alla dess skyskrapor – där inte mindre än 60 % av materialen i staden finns under mark.

Vi medverkar i ett forskningsprojekt inom Urban Mining som bedrivs av Linköpings universitet. Projektet är uppdelat på flera områden. Det handlar dels om att kartlägga förekomsten av urkopplade ledningar och rör, dels utforska potentialen att kunna utvinna främst koppar men även stål och aluminium ur dem.

Ett annat exempel på vårt engagemang inom Urban Mining är att vi deltar i ett projekt där ny teknik ska testas för att försöka dra ut och återvinna koppartrådar i nedgrävda telekomkablar som inte längre är i drift. Kabelskalet som lämnas kvar i marken kan sedan användas för att dra fiberoptik.

Det är inga små, blygsamma värden som ligger i marken. I till exempel Sverige används inte 20 % av det nedgrävda kabelnätet i dag, vilket gör dessa kablar till en viktig resurs för materialåtervinning. Det totala kopparvärdet i de i dag oanvända kablarna beräknas till flera miljarder kronor.

Dela denna sida