Forskningssamarbeten

1280x400_fou_CompQual80.jpg

Forskning och utveckling är prioriterade områden för oss. Vi har en forskningsplattform som är unik även i ett internationellt perspektiv. Det behövs då återvinningsforskning är en stor bristvara. Samarbeten är en förutsättning för att skapa morgondagens återvinningslösningar och vi sätter stort fokus på det.

Vi samarbetar med flera ledande högskolor och universitet, där vi även involverar våra kunder som en del av forskningssamarbetet. Vårt forskningsnätverk och unika kompetens om material och hur dessa kan tas om hand på bästa sätt är en tillgång för dig som kund. Tillsammans med alltfler kunder söker vi också forskningsanslag, för att initiera och driva projekt som ger upphov till nya återvinningslösningar.

Unik professur i industriell materialåtervinning

Vi finansierar sedan nio år en professur inom industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Med professuren har vi tillsammans skapat en unik plattform inom forskning om återvinning. På några få år har vi lyckats förena en dedikerad professur, ett tvärvetenskapligt kompetens-center samt en nationell forskarskola som samlar avfallsforskare från hela Sverige. Detta ger möjligheten för doktorander att se den nödvändiga bredden av avfallshantering.

Kompetenscentrum

Tillsammans med olika aktörer har vi också startat olika kompetenscentrum. I Waste Refinery och Competence Center Recycling är vi starkt inriktade på att hitta nya praktiska lösningar och energiåtervinning av material som inte kan materialåtervinnas. Här kan också kunderna få svar på komplexa frågor om avfall. Vi är även med i Hagainitiativet - ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan samt Re:source, ett strategiskt innovationsprogram.

Dela denna sida