Exempel på genomförda projekt

Stena Recycling High res-51_1920x600_CompQual80_CompQual80.jpg

Vi samarbetar med entreprenörer, partners, forskare och studenter för att möta utmaningar och hitta nya möjligheter för att effektivisera återvinningsprocesser och skapa nya produkter av oönskat material. Här är några konkreta exempel på projekt som vi har genomfört.

AUTOMATISERAD SORTERING

Stena Recycling High res-41_640x400_CompQual80.jpg

Med avancerad sensorteknik från Combitech och senaste robottekniken från ABB har vi tillsammans på plats i Recycling Lab, Halmstad utvecklat en robotlösning för effektivare sortering av elektronikplast. Vi visade att vi kan sortera ut högvärdig plast som kan gå tillbaka in processen som ny råvara. Med hjälp av ny teknik och digitalisering kan vi skapa renare materialflöden och därmed ett mer hållbart samhälle och industritillverkning. I Halmstad fanns utöver utrymmen tillgång till en stor mängd olika produkter att testa på.


LJUDABSORBENT TILLVERKAT AV GAMLA BILSÄTEN

640x400_IMG_2893_ALT_CompQual80.jpg

Allt avfall slutar att vara avfall när det får ett nytt användningsområde. Genom att ständigt utmana oss själva skapar vi nya produkter. Samarbetet mellan Volvo Cars, Repur och Stena Recycling mynnade ut i en ljudabsorbent för motorhuven. Materialet är gjort av uttjänta Volvobilsäten och visade på möjligheter att sluta materialcirkeln. På Recycling lab fanns utrustning och expertkunskap att tillverka de aktuella prototyperna.


REPUR CEMENT

640x400_repur_cement_CompQual80.jpg

Hållbart byggande är hetare än någonsin. Efterfrågan på miljöriktiga och klimatsmarta byggmaterial ökar kontinuerligt. Repur Cement är en ny lättfyllnadsmassa som fyller ett behov där det tidigare bara funnits produkter tillverkade av ny råvara. Produkten består till största delen av återvunnet material – isolering från uttjänta kylskåp. Istället för att gå till energiåtervinning får materialet ett nytt liv i tex golv vid nybyggen och renoveringar. Efter lyckade tester på Recycling Lab i Halmstad startades bolaget Repur AB som nu tillverkar och säljer produkten. Utöver denna produkt har Repur därefter tillsammans med Stena Recycling utvecklat fler typer av produkter.


Stena Recycling LAB

Stena Recycling Lab är vår innovations- och samarbetsarena där vi erbjuder entreprenörer, samarbetspartners, forskare och studenter möjligheten att utveckla framtidens återvinningsteknik och nya produkter. Vi drivs av vår passion för innovation och övertygelsen om att samarbete är nyckeln till utveckling i en komplex värld i ständig förändring.

Läs mer

Resurser i Stena Recycling LAB

Inom Stena Recycling Lab erbjuds en kreativ och inspirerande co-working arena, tillgång till olika typer av material, en existerande maskinpark att testa med, samt tillgång till Stena Recyclings egna återvinnings- och materialexperter.

Läs mer

välkommen med dina idéer

Har du en idé eller grov skiss på hur vi kan uppnå smartare resurshantering eller hållbara produkter och vill samarbeta med oss? Skicka i så fall in dina tankar till oss. Vi gör sedan ett urval av de idéer som vi tror kan förverkligas. Därefter startar vi ett projekt.

Läs mer
Dela denna sida

Registrera din idé

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.