Samarbete med Högskolan i Halmstad

Stena Recycling startade 2019 ett långsiktigt samarbete med Högskolan i Halmstad. Samarbetet syftar till att stärka såväl lärosätets attraktivitet som Stena Recyclings konkurrenskraft. Genom samverkan skapas synergier mellan utbildning, forskning och innovation där Stena Recycling får tillgång till studenters och forskares kunskaper och Högskolan knyter en långsiktig kontakt med Sveriges ledande återvinningsbolag. Samarbetet med akademin är också viktigt med avseende på bolagets verksamhet i Halmstad – Stena Nordic Recycling Center.

iStock-993334222_1280x400_CompQual80.jpg

En del i samarbetet är det stipendium inom cirkulär ekonomi som Stena Recycling delar ut årligen. Den cirkulära ekonomin vinner ny mark varje dag och skapar nya möjligheter. Stena Recycling vill därför med stipendiet sätta fokus på idéer, modeller och lösningar som tar ett cirkulärt perspektiv och som konkret bidrar till cirkulär omställning.

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut till ett väl genomfört examensarbete på avancerad nivå (masternivå).

Tidigare pristagare:

Har du frågor om stipendiet, kontakta Karin Andersén, People and Experience Lead.

Sista datum för att skicka in ansökan är 20/5 2022. Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan.


Ansök här

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida