Återvinningen går som på räls för SL

1280x400_SLtåg_CompQual80.jpg

Efter över 20 år i stockholmarnas tjänst var det dags för 42 pendeltåg att återvinnas. Sista turen gick på räls hela vägen in på Stena Recyclings återvinningsanläggning i början av 2017. De 101 ton tunga tågen kunde återvinnas till 97 procent. Många delar kunde dessutom demonteras för att återanvändas.

Vad kan vara bättre än att låta uttjänta tåg rulla hela vägen till slutstation på räls? Just den lösningen kunde Stena Recycling erbjuda när Stockholms läns landsting skulle ta dessa pendeltåg ur trafik. Inga dyra och energikrävande specialtransporter behövdes. Den sista resan gick raka spåret in på återvinningsanläggningen i Hallstahammar, en av många Stena Recycling-filialer med anslutning till järnvägsnätet.

Hallstahammar blev slutstation för tågen, men med hjälp av Stena Recyclings expertis kunde i stort sett allt material leva vidare som återvunna råvaror i nya produkter. Järn och andra metaller är alltid eftertraktade i smältverk världen över för tillverkning av exempelvis nytt stål. Delar som motorer och teknisk utrustning kunde dessutom plockas ur för att återanvändas som reservdelar. I ett hållbarhetsperspektiv är återanvändning alltid att föredra när det är möjligt.
Tåg är komplexa konstruktioner, där många delar innehåller en kombination av olika metaller och andra material. Tack vare Stena Recyclings nya automatiserade separeringsprocesser kunde även de här delarna återvinnas till nästan 100 procent. Av de 42 pendeltågen gick hela 4200 ton material till återvinning eller återanvändning.

Dela denna sida

Tågen plockas isär och materialet återvinns

Vagnarna delas upp i bitar med en papegojsax.

Komplext skrot levereras till fragmenteringsanläggningar och övrigt material går efter bearbetning direkt till stålverk.