Besparingar och miljönytta för Inovyn

1280x400_Inovyn_CompQual80.jpg

Kemiföretaget Inovyn i Stenungsund har högt ställda ambitioner när det gäller resurshantering av avfall och säkerhet. En ”säker och stabil drift” är till och med mottot för hela verksamheten. Minskade avfallsmängder och ökad återvinning är en bärande del i företagets miljö- och energiarbete.

Vårt samarbete med Inovyn omfattar en helhetslösning som inneburit utvecklade miljöstationer, förbättrad källsortering och miljöutbildning av över 300 anställda. Resultaten överträffade förväntningarna! Med oss som samarbetspartner har Inovyn fått en ökad effektivitet med besparingar som följd när det gäller hanteringen av avfallsresurserna.

När blandat, brännbart avfall kunde sorteras ut och materialåtervinnas blev en kostnad istället en intäkt. Samtidigt sköt återvinningsgraden i höjden och gjorde avtryck i miljörapporteringen. Genom ökad källsortering av trä blev det också möjligt att bli av med en kostnad.

Genom en kundportal online har bolaget full insyn i avfallsströmmar och ekonomi, vilket är en hjälp i förbättringsarbetet och i rapporteringen till myndigheter. En positiv effekt är att samarbetet och de nya greppen i återvinningen mottagits positivt av medarbetarna och även uppmärksammats i media.

Varje år uppstår ungefär 1500 ton slam efter att avfallet har passerat reningsverket på Inovyns område. Tillsammans med oss ser Inovyn över helt nya möjligheter att utveckla hanteringen av slammet. Målet är en lösning som tar bort en tidsödande intern hantering och en mängd långväga lastbilstransporter.

Dela denna sida

300 medarbetare har gått miljöutbildning