Gekås går plus på restmaterialet

1280x400_ullared_CompQual80.jpg

Tidigare fick personalen gå långa sträckor på lagret med kartonger och plast som skulle återvinnas. Det slösade både tid och tröttade ut personalen. Detta har setts över och med dagens smarta återvinning går Gekås Ullared faktiskt plus på återvinningen.

Gekås i Ullared besöks årligen av nästan 5 miljoner shoppingglada besökare och omsätter 5,3 miljarder. Varuhuset säljer bland annat 320 000 påsar Ahlgrens bilar, 100 miljoner bullformar och 1,7 miljoner schampoflaskor (!) årligen och det blir därmed en hel del förpackningsmaterial som behöver återvinnas.

En lastbil var tionde minut

Gekås Ullared har ett stort engagemang för återvinning. Förra verksamhetsåret återvanns 3000 ton wellpapp via Stena Recycling som blev till nya kartonger. Gekås har även själva skapat system för att brikettera wellpapp och byggt kanaler för transport inifrån övervåningen ner i flak på utsidan. De jobbar ständigt med sin personal inom återvinning och de ges noggranna instruktioner för att kunna sortera rätt. Gekås verkar också för att optimera transporterna och arbetar hållbart i sin hantering.

Inge Nilsson, Miljöansvarig Gekås Ullared– Vi får hit en lastbil var tionde minut med varor som packats antingen i kartonger (wellpapp) eller i plast. Efter uppackning sorteras förpackningsmaterialen direkt på plats och pressas ihop i pressar för att ta mindre plats, berättar Inge Nilsson, Miljöhandläggare Fastighetsavdelningen Gekås.

Gekås har sju wellpapp-pressar som används av olika avdelningar. När Inge började som Gekås första miljöhandläggare år 2009 gjordes mycket för hand. Han ville omgående hitta nya sätt att samla in wellpapp och utvecklade det nya systemet. Kärlvändare och pressmaskiner som sköter sig själva installerades, vilket spar tid.

- Systemet har vi utvecklat tillsammans med bland andra Stena Recycling och det är så pass effektivt att vi har haft japanska varuhuskedjor här för att studera hur vi optimerat flödena, berättar Inge stolt.

Nya råvaror

Stena Recycling hanterar totalt 3500 ton restprodukter åt Gekås årligen varav cirka 150 ton är mjukplast. Av den återvunna mjukplasten används 25 ton till att göra nya gula Gekåskassar och resten blir till 2,7 miljoner sopsäckar av vanlig modell, som säljs i butiken.

- Allt det som vi kan sortera vill vi ha mottagare för. Stena får ut det mesta möjliga av resurserna om vi sorterar rätt. Det är viktigt att våra restprodukter blir råvaror till nya produkter, menar Inge.

Med så stora volymer krävs det en återvinningspartner med ”muskler” som alltid tar emot restmaterialen oavsett konjunktur - det svämmar över hos Gekås annars…

- Avfall är dyrt. Genom återvinning går vi från en minuspost till en pluspost vilket naturligtvis är ännu bättre, menar Inge.

Nära samarbete med Varbergsfilialen

Stena Recycling tar i princip hand om allt avfall från Gekås, utom brännbart. Utöver wellpapp och plast hanteras 100 ton metall, allt farligt avfall, brandsläckare, aerosoler, kemikalier, spillolja samt emballering och transporter av spill från paketerade livsmedel. Att Gekås varuhus också ligger geografiskt nära Stena Recyclings Varbergsfilial underlättar och ger korta transporter. Det gör att återvinningspartnern finns nära till hands när Gekås behöver stöd och kan ge dem den bästa servicen.

- Vi har ett transparent samarbete där Gekås får uppgifter om aktuell marknad för till exempel wellpapp och mjukplast samt att vi månadsvis redovisar rapporter för transporter och kostnader. Det är uppskattat, berättar Johan Winroth, platsansvarig på Stena Recycling Varberg.

Den aktuella marknadslägesrapporten används som utgångspunkt för att hitta möjligheter till förbättringar och för att visa hur Gekås ska sortera för att ha bästa förutsättningar till bra avsättning och priser.

Engagemang och innovation

Gekås själva, med Inge i spetsen är väldigt innovativa och finner ofta lösningar på olika problem. Inge ser verkligen möjligheterna. Ibland lyfts utmaningarna direkt till Stena Recycling - det kan handla om hanteringen innan avsättning eller själva avsättningen i sig. Det senaste projektet är att Gekås ska pressa förpackningsmaterialet frigolit på plats för att optimera lagring och transporter.

- Tillsammans hittar vi lösningar på hur vi kan effektivisera återvinningen och maximera avsättningen, säger Johan Winroth.

Stena erbjuder redan idag möjligheter till avsättning för Gekås andra plastsorter såsom galgar, godisburkar, hinkar och inom en snar tid även för frigolit.

Dela denna sida

SNABBFAKTA:

Utmaning: Gekås verksamhet genererar enorma volymer förpackningsmaterial. De drunknar i avfall om inte materialen körs från varuhuset.

Stenas lösning: Tillsammans med Gekås har återvinningen optimerats och gjorts smidig för personalen. Stena Recycling har kapaciteten att ta emot material oavsett konjunktur och kan garantera avsättning.

Resultatet: Lösningen spar tid för personalen och skapar en mer effektiv återvinning för alla parter.

Av den återvunna mjukplasten används 25 ton till att göra nya gula Gekåskassar och  175 ton blir till 2,7 miljoner sopsäckar av vanlig modell, som säljs i butiken.

Förra verksamhetsåret återvanns 3000 ton wellpapp via Stena Recycling som blev till nya kartonger.