KLimatklok hantering för Östra Skaraborg/Skövde

1280x400_Skaraborg_CompQual80.jpg

Kommunerna i Skaraborg har som mål att 2016 leverera 100 procent fossilfri fjärrvärme i kommunen – här kan Stena fortsätta bidra till att målet nås genom klimatklok avfallshantering.

Kommunerna i Skaraborg har offensiva mål när det gäller hållbarhetsarbetet och Stena Recycling vill bidra till att målen nås. Stena Recycling har under flera år samarbetat med Avfallshantering Östra Skaraborg och Skövde Värmeverk när det gäller resurshantering på olika sätt.

Idag hanteras skrot, wellpapp, trä och impregnerat trä från över 100 000 skaraborgare i Skövde, Falköping, Karlsborg, Hjo, Mariestad och Gullspång – kommuner som ingår i gruppen Avfallshantering Östra Skaraborg. Verksamheten utvecklas efterhand, bland annat bidrar webbkameror på återvinningscentraler till att transporter av avfall kan utföras exakt när de behövs. 

Samarbetet mellan Stena Recycling och kommunerna gäller inte bara över 20 000 ton avfallsresurser varje år, som hanteras vid 13 återvinningscentraler där hög service är A och O för alla besökande kommuninvånare.  Andra delar är omfattande leveranser av bränsle av återvunnet material till Skövde värmeverk som producerar klimatklok fjärrvärme för både hushållen och näringslivet i Skövde. År 2016 är målet att kommunen ska leverera 100 procent fossilfri fjärrvärme i kommunen – här kan Stena fortsätta bidra till att målet nås.

För värmeverket utförs också utsortering av metaller för återvinning, vilket ger stor miljönytta. Över 10 000 ton bottenaska siktas och renas varje år. Den kan sedan användas som ett konstruktionsmaterial istället för att sluta som ett kostsamt material i en deponi. Här kan vi tillsammans se till att stora mängder material kan föras uppåt i avfallstrappan till ett bättre alternativ.

Dela denna sida