Plastal tar helhetsgrepp om resurshanteringen

1280x400_plastal_CompQual80.jpg

Med smart miljöarbete har plasttillverkaren Plastal ökat återvinningsgraden och effektiviteten i sin lean-styrda produktion. Det har gett mer konkurrenskraft i den tuffa fordonsindustrin. Vi letar hela tiden efter sätt att förbättra oss, säger Annie Arnold, miljö- och kvalitetssamordnare.

Plastal tillverkar avancerade plastsystem till bilar. I Göteborgsfabriken arbetar 400 personer i tre skift. Produktionen står aldrig stilla. Här formsprutas, lackeras och monteras bumpers – stötfångare på vardagligt språk – med Volvo som största kund. Tempot är högt. Medarbetarna rör sig metodiskt och smidigt mellan de olika stationerna.

Ständigt förbättringsarbete

Plastal arbetar aktivt med förbättringar i sin produktionskedja, med allt från resurseffektivitet i tillverkningen till avfallshantering.

– Lean och 5S finns med i alla flöden, även för avfall. De är våra verktyg för ordning och reda och effektivisering, säger Annie Arnold. Du ska veta var du slänger och hur du sorterar allt. Vi vill också ha en hög återvinningsgrad.

Miljöarbetet märks tydligt i fabriken. Här finns nya avfallskartor över hela byggnaden. Alla typer av avfall är utmärkta, färglagda och har olika symboler som visar flöden från varje enskild arbetsplats hela vägen ut till avfallsstationen.

– Avfall skapas på flera ställen i tillverkningen. Dels har vi plastavfall och så kallade PP-plastklumpar, en biprodukt när vi formsprutar - dels kasserade höljen som en restprodukt. Ibland tvingas vi även kassera inköpta komponenter, och från lackeringen kommer färgslam som vi måste hantera. Mjukplast är en stor utmaning, inte minst eftersom komponenter från våra underleverantörer är förpackade i det.

Miljösatsningen har gett resultat

Ett stort tonnage farligt avfall har klassats om till brännbart och flera avfallsslag som tidigare brändes materialåtervinnas nu istället. På avfallsstationen utanför fabriken kör gula truckar med avfall, som töms i stora blå containrar. Här finns också en av marknadens största träkrossar och ny utrustning för komprimering. Det ger ökad kapacitet för hantering av wellpapp och brännbart avfall.

De minskade volymerna innebär färre transporter, ökad återvinningsgrad och minskade kostnader. På så sätt har Plastal detta skapat sig ännu bättre förutsättningar i sin tuffa bransch.

– Vi gillar att hitta avvikelser. Det är en del av vårt tankesätt, för då ser vi var det finns möjlighet att göra ytterligare förbättringar, säger Annie Arnold. För att kunna vara konkurrenskraftig inom bilindustrin krävs effektivitet, att vinna och spara tid och att eliminera allt slöseri. Det är en ständig del av vår vardag, och det är så vi pressar ner våra kostnader. 

Helhetslösning med anpassad utrustning

Samarbetet har lett till en helhetslösning för Plastals avfallshantering. Containers, miljöcontainer, kärl för den interna logistiken och emballage för farligt avfall finns på plats. På avfallsstationen utanför fabriken finns numera kraftigare komprimerande utrustning som innebär ökad kapacitet för hanteringen av trä, wellpapp och brännbart avfall.

Med hjälp av Stena Recycling har färgslam, som tidigare var klassat som farligt avfall, blivit omklassat till ej farligt avfall och går idag till energiåtervinning.

Dela denna sida

Annie Arnold, miljö- och kvalitetssamordnare på Plastal