Plaståtervinning i förändring – stora utmaningar och ambitioner hos IAC

sortering og gjenvinning av plast | Stena Recycling

Om du någon gång har suttit i en Volvo är sannolikheten stor att du har suttit framför en instrumentpanel tillverkad av International Automotive Components (IAC), en av Stena Recyclings kunder.

UTMANINGARNA HOS IAC

IACs fabrik i Torslanda öppnade 2007 och har idag 700 anställda. Här tillverkas 1200 instrumentpaneler och 2000 dörrinsidor per dygn. Alla åt Volvo. Det är inte svårt att förstå hur mycket material som hanteras varje dag i lokalerna och ambitionen när det gäller återvinning av plast är hög.

– Det finns höga mål men även stora utmaningar, säger Tomas Götlind, HSE Manager på IAC.

IAC och Stena Recycling har samarbetat sedan 2010. En stor del av samarbetet handlar om att minska produktionsspillet och hantera sorteringen av plast på rätt sätt redan vid källan. Här guidar Stena Recycling IAC så de kan behålla värdet i sitt material.

Plast är ett tekniskt avancerat material som kräver hög kompetens genom hela kedjan. Stena Recycling jobbar nära IAC och har lärt känna deras utmaningar. Genom hög kunskap om materialen kan Stena se till att kvaliteten hålls kvar på en hög nivå och säkra att restavfallet används till andra komponenter inom fordonsindustrin.

Genom guidning och sortering av plasten hamnar materialen på rätt plats och materialströmmarna kan hållas så rena som möjligt. En viktig faktor för en hållbar materialhantering som gynnar både kunden och planeten.

 

RESPEKT FÖR KOMPLEX PRODUKTION

Men även om sorteringen har hög prioritet måste Stena Recycling ha förståelse för processen i fabriken och arbetet som sker där. Därför besöker Glenn Wernäng, kundansvarig på Stena Recycling, IAC varje vecka där han kontrollerar behållarna, vilken status de håller, följer upp och guidar. Men det handlar lika mycket om att sätta sig in i den dagliga hanteringen.

– Det gäller att ha så nära samarbete som möjligt. Därför är det viktigt att förstå fabriken och dess flöden. En hög närvaro är viktig, säger Glenn Wernäng.

En lösning som Stena Recycling och IAC arbetar med tillsammans handlar om att utbilda och skapa bästa förutsättningar för materialhanteringen.

– Det är många delar i processen som måste fungera för att lyckas. Ambitionen är att utbilda den personal som hanterar materialet, men också se till att emballage och uppmärkning av bingar är tydlig, säger Tomas Götlind.

– Den som står vid maskinen har bästa kunskapen och är experten just där. Därför pratar jag med flera olika personer när jag är i fabriken, säger Glenn Wernäng.

 

EN CIRKULÄR EKONOMI KRÄVER FÖRÄNDRINGAR

Oavsett i vilken del av återvinningsprocessen som kunden behöver hjälp med kan Stena Recycling bidra och hjälpa dem att sluta cirkeln. Hela vägen från design för återvinning och val av material till sortering och transport.

För IAC handlar nästa steg om att arbeta med logistiken i fabriken så materialet hanteras och plasten källsorteras på rätt sätt från arbetsstationerna ut till rätt container på gården. Det gäller inte bara de som arbetar vid källan, även truckförare som flyttar materialet behöver utbildning kring alla de material som de hanterar.

– Det är viktigt att inventera sin fabrik och samarbeta mellan de olika plattformarna i den, säger Glenn Wernäng.

Medarbetare, teamleaders, chefer och logistik måste därför arbeta med samma mål för att kunna optimera rätt kvalité.

– Man stör produktionen mindre om man har tydliga regler för vad som gäller i fabriken, säger Tomas.

Men som med alla stora förändringar, inte minst när det handlar om att skapa en cirkulär ekonomi, kräver ambitionerna tålamod och uthållighet i form av ett långsiktigt samarbete mellan IAC och Stena Recycling.

– Det ligger en massa idéer i pipelinen, men man måste ta det i verksamhetens takt. Produktionen går ju först, det handlar om balans under så bra effektivitet och säkerhet som möjligt, säger Tomas Götlind och tillägger att ett stort arbete med plasten framförallt handlar om att försöka reducera avfallsmängderna.

– Där ligger den största vinsten. Men det som vi ändå får skall vi ta hand om på bästa möjliga sätt.

Tomas Götlind, IAC och Glenn Wernäng, Stena Recycling

Samarbete är grundläggande för att skapa en effektiv plaståtervinning.
Tomas Götlind, IAC och Glenn Wernäng, Stena Recycling träffas ofta och går 
igenom sortering, logistik och återvinningsprocesser i fabriken.

Dela denna sida