Problemmaterial blir ett kvalitetsbränsle

När komplexa produkter, till exempel bilar, återvinns uppstår en svårsorterad rest av textil, gummi, plast och metaller. En värmande nyhet är att Stena Recycling i en ny process i Halmstad ska förädla restmaterialet till ett kvalitetsbränsle. Provleveranser pågår till HeidelbergCement där bränslet kan bidra till minskad användning av jungfruliga bränslen när cement tillverkas. Bränslet kan också bli fjärrvärme eller el.

Varje år återvinner Stena Recycling hundratusentals bilar och andra komplexa produkter. I Halmstad bygger vi Stena Nordic Recycling Center som blir en av Europas modernaste återvinningsanläggningar och som invigdes 26 oktober 2016 med kommun, näringsliv, politiker, landshövding och andra intressenter inbjudna. Det är en av de största enskilda industriella satsningarna i Stenas historia. I Halmstad samlas nya återvinningstekniker för att återvinna mer av alla material ur uttjänta produkter.

 

Problemmaterialet som blir en samhällsresurs

I en av de nya processerna hanteras restmaterial som blir över när bilar och andra komplexa produkter mals ner och sorteras. Kvar blir en materialblandning av gummi, plast och metaller från exempelvis bilinredning.
– Genom åren har den svårsorterade blandningen varit en utmaning att avsätta på marknaden. Med ny teknik och anläggningen i Halmstad har problemmaterialet klart bättre förutsättningar att bli en resurs, ett bränsle som i sin tur kan bli nyttig fjärrvärme, el eller användas av industri med stora energibehov, säger Claes Lundberg, Affärsområdeschef Produkter på Stena Recycling. Genom en avancerad separeringsprocess kan mer metaller återvinnas och restmaterialet kan bli ett bränsle, ProFuel, som levereras i form av bränslepellets. Varje dag hanteras cirka 15 fyllda lastbilsflak med materialet.

 

En resurs som ersätter jungfruliga bränslen

I samarbete med HeidelbergCement pågår provleveranser av ProFuel till cementtillverkningen i Slite på Gotland. Där tillverkas cement som kräver mycket energi. Under senare år har HeidelbergCement gjort en kraftfull satsning på att gå från kol till avfalls- och biobaserade bränslen för att minska sin miljöpåverkan. Bara på anläggningen på Gotland används 250.000 ton sorterat, behandlat och kvalitetssäkrat avfallsbränsle varje år.
– Dessa står i snitt för lite mer än 70 % av vårt bränsle idag, men vi har periodvis en ersättningsgrad på över 90 % vilket är ett mycket bra resultat. Vi har tagit jättekliv och mer kan göras. Bränslet från Stena Recycling i Halmstad kan hjälpa oss att ytterligare minska beroendet av jungfruligt bränsle. I det första steget i projektet med ProFuel tillsammans med Stena, pratar vi om ett sorterat, behandlat och kvalitetssäkrat flöde som kommer att ersätta motsvarande 400 fullastade lastbilar med kol, säger Anders Jansson, marknadsdirektör på HeidelbergCement Miljö.

 

En del i att efterleva Paris-avtalet

Anders Jansson beskriver det som en bedrift om Stenas ambitioner att långsiktigt göra ”ett kvalitetsbränsle av en restprodukt från en restprodukt”.
– Klimatavtalet i Paris påverkar såklart även oss. Vi arbetar mot en vision om att våra betongprodukter till 2030 ska vara klimatneutrala under sin livscykel. Avfallsbaserade bränslen är en nyckel i detta och materialet från Halmstad kan hjälpa oss vidare i vår utveckling, säger Anders Jansson på HeidelbergCement Miljö.

  • Dela denna sida

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.