Återvinning

Materialåtervinning kombinerar lönsamhet med miljönytta. Vi ser avfall som en viktig resurs. Genom att återanvända material och låta det leva vidare i nya produkter skapar vi en återvinning som gör stor nytta. Effektiv materialåtervinning innebär minskade kostnader för ditt företag och samhället i stort. Dessutom bidrar återvinningen av material till minskad klimatpåverkan. Lokalt restmaterial blir nya globala råvaror. Varje år samlar vi in stora mängder uttjänt och överblivet material från våra lokala kunder. Järn- och metallskrot, papper, trä, plast och olja – allt förädlas till nya råvaror i våra anläggningar och säljs vidare till stål- och metallverk, gjuterier och pappersbruk runt om i världen. De återvunna råvarorna används sedan för att tillverka nya, efterfrågade produkter.