Bio- och energiåtervinning samt deponi

Våra experter och vårt omfattande nätverk av filialer hjälper dig att ta hand om organiskt och brännbart avfall samt överblivet trä- och konstruktionsmaterial. Genom att noggrant sortera och värdera ditt avfall samt föra det uppför avfallstrappan skapar vi möjligheter för dig att omvandla kostnader till intäkter och verka för en hållbar värld.

Vi har lösningar för att hjälpa dig med hantering av

 • Brännbart avfall och trä
 • Glas, gips, gummi, däck, textil och isolering
 • Biologiskt avfall, förpackat livsmedel med vår STENA BIOKOMP
 • Konstruktionsmaterial, förbränningsrester
 • Deponifraktioner
 • Fibersediment från pappersbruk

Trender

 • Ökade kostnader för osorterade avfallsfraktioner
 • Kunderna ställer krav på ansvarsfulla leverantörer
 • Nationella mål, tuffare lagstiftning och hållbarhetskrav påverkar hantering av organiskt avfall, deponi, bygg- och rivningsavfall
 • Kvalitetskraven ökar på alla materialslag för att kunna erbjuda en hållbar, stabil och lönsam avsättning

 

 • Dela denna sida

VISSTE DU?

Att ett ton biologiskt avfall kan rötas och bli fordonsgas som räcker till att köra 125 mil!

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.