Återvinning av elektronik

Vi har över 20 års erfarenhet av anpassade återvinningslösningar för elektronik från industri, handel och kommuner. Vi erbjuder allt från elektronikburar och kärl till sekretesstjänster, transporter och rapportering – allt för att förvandla ditt elektronikavfall till en resurs med positivt värde.

Det här gör vi med elektronikavfallet

 • Samlar in
 • Transporterar till demonteringsanläggning
 • Sorterar ut och demonterar farligt avfall (t ex batterier, kvicksilver och freon)
 • Sorterar och bearbetar manuellt
 • Sorterar och bearbetar mekaniskt
 • Fragmenterar sekundärt råmaterial (metall, stål, plast, glas och förädlade material)
 • Kvalitetskontrollerar och paketerar
 • Levererar till tillverkande industrier (close the loop)

Fakta om elektronik

 • Rätt återvunnet utgör elektroniskt avfall en värdefull resurs för ny råvara
 • Återvinning av 1 freonkylskåp motsvarar över 2 ton koldioxidutsläpp – den miljöpåverkan som uppstår vid produktion av jungfruliga material och om klimatskadliga gaser inte oskadliggörs utan läcker ut
 • ID-stölder och andra digitala brott ökar – vi har lösningar för säker hantering av konfidentiell information

Trender inom elektronik

 • Automatisering och digitalisering ger mer elektronikavfall inom industrin och handeln
 • Ökat behov av kontroll genom enkla lösningar och hantering av sekretessmaterial
 • EU-lagar innebär skärpta krav på förbehandling och korrekt hantering i hela värdekedjan
 • Dela denna sida