Hantering av Farligt avfall

Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt. Vi har kunskap och de tillstånd som krävs för att hjälpa dig med effektiv och säker hantering av allt slags farligt avfall. Genom utbildningar, analyser och rätt emballage skapar vi tillsammans en återvinningslösning som kombinerar bra avfallsekonomi med hög säkerhet och stor miljönytta.

Det här gör vi med det farliga avfallet

 • Inventering av avfall
 • Märkning av emballage
 • Samlar in i rätt kärl
 • Hämtar och transporterar till Stenaanläggning
 • Dokumentation enligt lagar och förordningar
 • Förädlar i egna behandlingsanläggningar
 • Levererar till slutbehandling eller mottagare

Fakta om farligt avfall

 • Varje år återvinner vi spillolja från kunder som motsvarar en 50 km lång tankbilskaravan med råolja
 • Förorenat vatten kan renas och släppas ut i havet igen – vi har behandlingsmetoderna
 • Spillolja och annat oljehaltigt avfall kan återvinnas till smörjolja och bränsleprodukter
 • Metaller i batterier kan återvinnas till råvaror för nya produkter

Trender inom farligt avfall

 • 40 % ökning av farligt avfall från företag, hushåll och sjukvård de närmaste 5 åren inom EU
 • Allt fler registrerade kemikalier klassas om som farligt avfall
 • Skärpta lagar för hantering, märkning och transporter ställer tuffare krav på verksamhetsutövaren
 • Kundernas hållbarhetsarbete driver utvecklingen av hantering, avfallsminimering och utfasning av farliga ämnen
 • Dela denna sida