Hantering av livsmedelsavfall

Livsmedelsavfall är en stor och växande utmaning i handeln. Stena Recycling erbjuder lösningar med behållare, transporter och övrig service för en god hantering – från hantering i butik till en ny hållbar resurs. Vi hjälper er att frigöra resurserna som på samma gång spar kostnader, förenklar arbetet i butiken, skapar miljöfördelar och möter myndighetskraven.

Livsmedelsavfall en viktig resurs

En bra lösning för hantering av förpackat och oförpackat livsmedelsavfall skapar en mängd värden för er butik. Genom utsortering och bra hantering blir livsmedelsavfallet en viktig resurs för er hållbara affär:

 • Ni möter målen som ställs av Naturvårdsverket.
 • Butikens volymer av brännbart avfall minskar.
 • Med lösningen slipper butikspersonalen den tidsödande sysslan att ta bort förpackningarna från livsmedelsavfallet.
 • Livsmedelsavfall rötas och blir klimatklokt biogasbränsle och biogödsel. Sammantaget får ni en bra lösning som stöder er butiks hållbara profil.

Enkel och effektiv hantering

 • Insamling av livsmedelsavfall från verksamheter
 • Kärl/behållare som passar er butik 
 • Tydliga dekaler/skyltar med sorteringsansvisningar
 • Garanterad avsättning till biogas och biogödsel
 • Rutiner som säkrar laglig hantering
 • Återrapportering och statistik
 • Kärltvätt erbjuder vi på de flesta platser i landet

Starka skäl att hantera livsmedelsavfall på ett bra sätt

MYNDIGHETSKRAV
De nationella miljömålen innebär att senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet sorteras från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. Vi hjälper er att nå de nationella etappmålen, läs mer om etappmålen här på Naturvårdsverkets hemsida.

EKONOMI
Det traditionella sättet för butiker att hantera förpackat och oförpackat matavfall – till exempel utgångna eller skadade livsmedel – har varit att sköta det på egen hand och lägga det i brännbart avfall. Det finns ekonomiska och miljömässiga nackdelar med att blanda. Avgifterna för brännbart ökar. Hantering och sortering av matavfall är också ofta en tidstjuv i butiken som binder upp tid för medarbetare. Vi erbjuder en lösning som spar mycket tid åt er då personalen slipper sortera livsmedelsavfallet.

MILJÖARBETE
Genom att hantera livsmedelsavfall separat skapar ni en viktig resurs. Istället att förbrännas i ett värmeverk förädlas avfallet till ett klimatklokt biogasbränsle och blir biogödsel som kan ersätta konstgödsel. Utsortering av matavfall stöder också Svanenmärkning av butiken, där kravet är max 25 procent osorterat avfall för att klara kraven. 

En lösning för din butik

Stena erbjuder en lösning med behållare som passar era behov och butiksmiljö och med en väl fungerande transportlösning. Vi löser uppdraget hela vägen till avsättning med ett upplägg som kan variera en aning mellan olika delar av landet. Din kontakt på Stena Recycling berättar mer om hur vi kan hantera det organiska materialet för just er.

 • Dela denna sida

FAKTA OM:

MATAVFALL SOM BRÄNSLERESURS
Livsmedelsavfall (förpackat och oförpackat) mals och förädlas till en så kallad slurry, en vätska som rötas i en biogasanläggning och blir klimatklok biogas. Ett enda ton matavfall kan räcka till att driva en biogasbil från Malmö till Paris, 1250 kilometer! Rötresten kan sedan förädlas till ett fördelaktigt biogödsel som ersätter konstgödsel.

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.