Återvinning av plast

Plast är ett material som används mycket och lämpar sig bra för plaståtervinning. I en verksamhet kan plastavfall uppstå på flera olika sätt, men i huvudsak är det någon form av använd förpackning eller produktionsspill. Vi tar hand om båda fraktionerna och erbjuder en enkel och kostnadseffektiv hantering. Den insamlade plasten går till våra anläggningar där vi sorterar, kvalitetssäkrar och förpackar plastråvaran för vidare leverans direkt till plastindustrin. Där kan den användas till framställning av ny plast och nya produkter.

SKRÄDDARSYDDA INSAMLINGSLÖSNINGAR

Stena Recycling erbjuder anpassade insamlingslösningar för bästa möjliga plaståtervinning utifrån dina förutsättningar och önskemål. Skilda plastkvaliteter kräver olika typer av insamlingsutrustning och hantering för att återvinna på bästa sätt. Både mjuk- och hårdplast är lämplig att komprimera för att optimera transporterna och därigenom åstadkomma en god transportekonomi. Vi tillhandahåller utrustning för detta enligt önskemål.

ÅTERVINNING AV PLAST

I stort sett alla plastkvaliteter är möjliga att materialåtervinna och kan i teorin återvinnas hur många gånger som helst. I praktiken, på grund av föroreningar och fukt, räknar man med att plast återvinns uppemot tio gånger. Detta innebär givetvis en stor miljönytta. De få undantagna kvaliteter som inte kan materialåtervinnas går i huvudsak till värmeverk för energiåtervinning i fjärrvärmesystem.

Återvunnen plast används bland annat till:

  • Sopsäckar
  • Plastlådor och korgar
  • Bullerplank
  • Blomkrukor
  • Trädgårdsmöbler

 

 

  • Dela denna sida

VISSTE DU?

1 kilo plaståtervinning bidrar till att minska koldioxidutsläppet med 2 kilo, jämfört med om du använt jungfrulig råvara. 2 kilo koldioxidutsläpp motsvarar den miljöpåverkan som blir fallet av att använda el och dammsuga i 34 timmar!