Hållbarhet som affärsidé

Stena Recycling tar hand om uttjänta produkter och material. Vi återvinner och förädlar resurser som blir till nya råvaror och som levereras till industrier över hela världen. Hållbarhet är en självklar del av vår affär och vårt arbete grundas i våra värderingar, intressentdialog och uppförandekod. Vår utgångspunkt är att vi tillsammans med våra kunder och partners skapar värden som leder till ett effektivare resursutnyttjande.