FNs globala mål för hållbar utveckling

1280x400_FN mål_CompQual80.jpg

Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de utgår från globala utmaningar som världen står inför samt de som rör fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd, fred och rättvisa. Med dessa mål som guide är det nu upp till oss - regeringar, företag, civilsamhället och allmänheten - att arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid.

Stena Recyclings verksamhet bidrar till att skapa säkra och effektiva återvinningsflöden så att värdefulla resurser kan fortsätta vara tillgängliga för samhället och farliga ämnen fasas ut.

Vi arbetar aktivt med FN´s hållbarhetsmål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion som är direkt applicerbart på vår verksamhet.

FNs globala mål 12Materialåtervinning fyller en viktig roll för att nå en hållbar konsumtion och produktion. Den omställning som krävs är nödvändig för att minska negativa påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.

 

Vi bidrar på flera sätt genom;

  • att utveckla och använda återvinningsprocesser som ger en hög återvinningsgrad och som därmed för tillbaka resurser till industrin och samhället
  • att hitta nya, andra och mer effektiva återvinningsmöjligheter som bidrar till att flytta materialen uppåt i avfallstrappan

Läs mer om FNs mål

Dela denna sida