Medarbetare & kultur

1280x400_170926_ac_stena_1_CompQual80.jpg

Kompetenta medarbetare med drivkraften att skapa värde är den viktigaste framgångsfaktorn för Stena Recycling. Utgångspunkten är det delegerade affärsmannaskapet och en gemensam värdegrund. Andra viktiga beståndsdelar är en säker och trygg arbetsmiljö, kompetensutveckling, ett gott ledarskap och mångfald.

SÄKRA OCH TRYGGA ARBETSPLATSER

Arbetet med att skapa ett säkrare Stena Recycling pågår med full kraft. Utgångspunkten är att alla olyckor går att förhindra genom ständiga förbättringar och genom att verksamheten hela tiden blir bättre och mer lärande.

Som stöd i det dagliga säkerhetsarbetet finns en app där medarbetarna kan registrera safety walks och eventuella avvikelser (och incidenter) samt lämna förslag till förbättringar.

För att skapa en enhetlig säkerhetskultur krävs utbildning där ett särskilt fokus läggs på nyanställda, entreprenörer och konsulter. E-learning är ett bra redskap för att nå ut till många och det finns flera sådana utbildningar framtagna. 

 

Det börjar med mig

Under 2018 påbörjades ett arbete med att se över bolagets arbetsgivarerbjudande med syftet att beskriva hur det är att arbeta på Stena Recycling. Det finns mycket information om vad vi gör och hur vi arbetar men mindre om vilka vi är som jobbar på bolaget. Eftersom det under senare år blivit allt viktigare på arbetsmarknaden att få en bild av vilken kultur som råder på det bolag man söker sig till tog vi ett helhetsgrepp på vilka vi är och vad vi står för. Arbetet mynnande ut i – Det börjar med mig.

Allt vi gör handlar om hur vi som enskilda personer väljer att agera och med vilken inställning. För Stena Recycling var det viktigt att tydliggöra vad just det betyder hos oss. Efter fokusgrupper med djupintervjuer och olika workshops, där medarbetare från hela bolaget deltog, kom vi fram till dels ett medarbetarskap dels ett antal ledarskapsvärderingar.

Under 2019 har vi på olika sätt belyst värdegrunden, genom utbildning men också genom att i verksamhetens dagliga möten på ett strukturerat sätt diskutera vad medarbetarskapet och ledarskapsvärderingarna innebär konkret. Under kommande år planeras ytterligare insatser som stöd för att hela hålla den dialogen levande och relevant.

Medarbetarskap – vi är
Nyfikna och på tårna
Glädjespridare
Lagspelare
Problemlösare

Ledarskapsvärderingar – Ett hållbart och gemensamt ledarskap innebär att våra ledare
Är ärliga och öppna
Sätter medarbetarna i centrum
Är lyhörda vägvisare

 

FOKUS FRAMÅT för OMRÅDE MEDARBETAre OCH KULTUR

  • Ett Stena utan olyckor
  • Våra ledarskapsvärderingar
  • Ett tydligt medarbetarskap
  • Ökad mångfald och jämställdhet

 

Dela denna sida

Årets ledare och årets anläggning

Utnämningarna Årets ledare och Årets anläggning delas ut årligen. Läs mer om Filialchefen Mattias som ser att förändring är en möjlighet och det goda samarbetet på filialen i Värnamo.

Årets vinnare!