Årets ledare och årets anläggning

Vår verksamhet utgår från en gemensam företagskultur med rötter i vår ägares värderingar. Att samarbeta med Stena Recycling ska vara tryggt, enkelt och utvecklande. Det kräver att vi har hög kännedom om våra kunders verksamheter, bred materialkunskap och ett stort engagemang.

Stena Recycling finns på närmare 90 platser runt om i Sverige, vilket självklart är en fördel för kunderna som har nära till närmaste anläggning samtidigt som bolagets 1 650 medarbetare befinner sig långt från huvudkontor och kollegor i andra städer. Den geografiska spridningen ställer därför höga krav på bolagets ledare att leva och förmedla vår kultur och styra efter gemensamma principer.

Årets ledare

Pernilla Björkenäs, filialchef i Timrå, är riktigt bra på att vara ledare. Så bra att hon 2018 utsågs till ”Årets ledare”. En utnämning som delas ut årligen och går till någon som leder enligt bolagets ledarskapsvärderingar; ärlig och öppen, sätter medarbetarna i centrum samt är en lyhörd vägvisare, och gör det framgångsrikt.

Pernilla Björkenäs

I motiveringen till valet av Pernilla Björkenäs står det bland annat att ”Pernilla är en kvicktänkt arbetsmyra som inte lämnar något åt slumpen men som samtidigt kan lyfta blicken för att hela tiden utveckla verksamheten. För Årets ledare existerar inte ”det där har vi redan prövat”. Utgångspunkten är alltid – hur kan vi ta nästa steg? Och nästa steg tas alltid tillsammans med medarbetarna, det är genom deras engagemang och delaktighet som Pernilla driver verksamheten framåt. Årets ledare står för ett tydligt ledarskap där det inte råder någon tvekan om riktningen och där en gemensam målbild gör att resultatet är mer än positivt”.

Att ta tillvara på och lära av de som är riktigt bra på något är viktigt för att driva bolaget framåt. De goda exempel använder vi bland annat i flera av våra interna utbildningsinsatser som genomförs kontinuerligt. Under 2018 har vi fortsatt stärkt vårt arbete med kompetensutveckling för medarbetare och ledare, vilket bland annat inneburit ett fokus på bolagets specialister inom olika områden. ”Lyft till specialist” och ”Lyft för specialister” syftar båda till att öka specifika funktioners kunskaper för att ytterligare stödja fortsatt utveckling och konkurrenskraft.

Årets anläggning

Specialistkunskaper är något som kommer väl till hands vid Stena Nordic Recycling Center där många av bolagets mer avancerade återvinningsprocesser är samlade. Det är också där, till ”Non Ferrous-Processen” som utnämningen Årets anläggning 2018, delades ut. 

Utmärkelsen går till hela arbetsgruppen och kriterierna för att bli utnämnd handlar bland annat om att inte ha haft några olyckor med sjukfrånvaro, ett gott resultat och att medarbetarna samarbetar på ett sätt som hela tiden driver verksamheten framåt. Markku Parola, anläggningens Produktionschef, menar att det finns tre bidragande orsaker till att de kammade hem priset i år. - Det handlar om att ha ett tjockt pannben, ett stort Stena Recycling hjärta och att de är ett gäng problemlösare.

NF anläggning


Non Ferrous-processen

Här separeras rostfritt stål, koppar, aluminium och andra icke-magnetiska metaller från varandra. Blandningen av material som matas in kommer från fordon och andra komplexa produkter – däribland sådant som lämnats på kommunala återvinningsstationer. Innan materialen matas in här har de malts till mindre bitar i en kraftfull hammarkvarn.

  • Dela denna sida