Eldrivet minskar klimatpåverkan

1280x400_Sennebogen_CompQual80.jpg

Att ersätta dieseldrivna maskiner med eldrivna är sedan en tid tillbaka ett mål för Stena Recycling.

I nuläget finns det ett antal eldrivna materialhanterare och tanken är att dessa ska bli fler kommande år. Samtliga inköp av nya truckar innebär också att dessa ska gå på el. Förutom den positiva påverkan på miljön som ett byte från diesel till el innebär finns det självklart många fler fördelar med eldrivet sett ur ett arbetsmiljö- och underhållsperspektiv.
Ersätts en ny dieseldriven materialhanterare med en motsvarande eldriven, som används 1 500 timmar/år och förbrukar drygt 22 000 liter diesel, innebär det en CO2-besparing på drygt 66 000 kg årligen.
En ny truck som ersätts på motsvarande sätt med samma antal arbetstimmar, men som förbrukar 5 250 liter diesel, innebär en CO2-besparing på 15 400 kg.

Fler exempel på resurseffektivitet

 

Plaståtervinning skapar stora värden

För att återvunnen plast ska få en plats på marknaden krävs det en stabil och hög tillgång på material. Vi har utvecklat två helt nya processer vid vår anläggning Stena Nordic Recycling Center som gör att vi kan återvinna ännu mer plast och därmed öka tillgången av återvunnet material på marknaden. Den ena processen återvinner mjukplast (LDPE) till plastpellets som kan användas till att tillverka plastpåsar och sopsäckar. Den andra processen återvinner elektronikplast så att mer återvinningsbar plast kan hållas kvar i en cirkulär loop. Vi har även ett stort internationellt nätverk som gör att vi kan hitta rätt sorts återvunnen plast som passar våra kunders behov.

 

Stor miljönytta genom effektiv resurshantering

En mer säker hantering, minskade transporter och en bättre arbetsmiljö. För ett företag som har sin kärnverksamhet inom säkerhetsbranschen gav Stena Recyclings lösning flera fördelar. Uppdraget handlade om innehållet i en släckvätska och hur den förvarades. Genom att separera vätskan i två fraktioner, märka upp förvaringen på ett nytt och tydligt sätt samt införa en ny och säker transportlösning gavs kunden möjlighet att välja en miljömässigt bättre lösning som gav företagets anställda en mer säker arbetsmiljö. Ett hållbart tillvägagångssätt genom effektiv resurshantering.

Dela denna sida