FAKTURAINFORMATION OCH FULLMAKT FÖR RAPPORTERING AV FARLIGT AVFALL

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall i kraft. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall i Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister.

Stena Recycling erbjuder tjänsten att hantera rapporteringen och hämtar vi farligt avfall hos er startar den rapporteringen per automatik. I tjänsten ingår att vi rapporterar för avfallsproducent, transportör och insamlare/behandlare samt tillhandahåller korrekta transportdokument. Stena Recycling garanterar att rapporteringen sker helt enligt Naturvårdsverkets regler för anteckningsskyldighet (Avfallsförordning 2020:614). För att vi ska utföra rapporteringen för er räkning kräver det alltså att vi hämtar materialet hos er.

Om du väljer att sköta rapporteringen själv, alternativt transporterar in ditt farliga avfall till oss med egen transport, kommer det att utgå en deldebitering då det krävs att vi rapporterar in mottagning, resultat efter behandling, utleverans efter behandling samt uttransport. Transporterar du själv in ditt farliga avfall till oss sker inte rapporteringen för dig som avfallsproducent per automatik. Har du frågor är du välkommen att kontakta din närmaste filial, du hittar kontaktuppgifter här.

Du kan säga upp tjänsten för rapportering av farligt avfall genom att ta kontakt med din Stena Recycling filial.

Som kund med farligt avfall utgår en avgift på 250 kr per hämtning, detta är specificerat som 4245 – Rapportering anteckningsskyldighet på fakturan.

Rapporteringen sker per automatik för dig som kund, för en fortsatt korrekt hantering till Naturvårdsverket behöver Stena Recycling en ifylld fullmakt från er. Den ska också ni kunna visa vid revision från er tillsynsmyndighet. Ifylld och signerad fullmakt skickas till marknad@stenarecycling.se.

Ladda ner fullmakt

Här finns mer information om anteckningsskyldighet av farligt avfall.