Prisjusteringar

Information om prisjusteringar 1 januari 

Från och med 1 januari 2023 justerar Stena Recycling Stockholm priser på flertalet behandlingsavgifter samt hyror.

Bakgrunden till detta är erhållna kostnadsökningar.

De stora kostnadsdrivarna är ökade energikostnader, stigande kostnad för utsläppsrätter, höjd deponiskatt samt ökad kostnad för inköp av utrustning och reservdelar.