Prisjusteringar

Tydligare och förändrade krav på material som ska återvinnas har lett till ökade kostnader för hanteringen av dessa. Därav justerar vi upp mottagningsavgiften för osorterat verksamhetsavfall med 75 kr per ton.

Kostnaden för transport som t.ex. löner, diesel, reparationer och underhåll har stigit under 2019. Därav genomför vi en prisökning med 4 procent på våra transporter. 

Likaså har vi kostnadsökningar för containerhanteringen och genomför därför en prisökning på 2 procent.

 

Alla prisjusteringar gäller från och med september 2019.