Prisjusteringar

Under slutet av 2017 och våren 2018 har både pappers- och plastmarknaden präglats av hög insamling av returmaterial och därmed god tillgång av returmaterial för pappersbruk och plastproducenter. Plastmarknaden har dessutom haft en tydlig trend mot högvärdiga material d.v.s. rena och separerade plastmaterial. Detta har lett till prisnedgångar på returpapper och returplast under hela våren. Stena agerar på den globala marknaden och behöver därmed anpassa sig till marknadsutvecklingen genom att sänka våra materialersättningar till våra kunder.

Även marknadspriserna - kostnaden för avsättning - för brännbart och trä har stigit under våren 2018. Stena genomför därför prishöjningar på brännbart och trä.  

Kostnaden för transport som t.ex. löner, diesel och reparationer och underhåll har stigit under 2018. Även kostnaderna för inköp och hantering av emballage har stigit. Därav genomför vi prisökningar med 3 procent på våra transporter och hyror av emballage.