Prisjusteringar

TURBULENT MARKNAD SOM PÅVERKAR DIG SOM KUND

Det har länge funnits stora mängder brännbart avfall på den europeiska marknaden med en generell brist av förbränningskapacitet och en hög kostnadsbild. I Sverige har vi dock historiskt haft överkapacitet och en lägre prisbild gentemot Europa. De senaste åren har detta lett till ökad import från andra europeiska länder vilket täckt överkapaciteten och drivit upp priserna mot europeiska nivåer.

Överskottet av avfall driver upp priserna som förbränningsanläggningarna kan ta ut för att ta emot brännbart avfall. Variationen är stor mellan olika länder men som mest kan det handla om flera hundra kronor per ton i kostnadsökning. Stena Recyclings bedömning är att situationen fortsätter även under 2020.

DÄRFÖR STIGER KOSTNADERNA

  • Förbränningsanläggningar behöver köpa utsläppsrätter för de koldioxidutsläpp som genereras i samband med förbränning. Energiåtervinnare köper oftast utsläppsrätterna från EU via mäklare. De fria utsläppsrätterna har minskat genom åren vilket föranlett att priset för att köpa utsläppsrätter har fyrdubblats under perioden 2017-2019. 
  • En förbränningsskatt införs den 1 april 2020 om 75kr/ton med en succesiv justering upptill 125kr/ton under 2022.

Sammanfattningsvis har en kraftig ökning av kostnaderna för förbränning av avfall skett och förväntas fortsätta framöver.