Samråd

På denna sida har vi samlat information om pågående samråd för Stena Recycling.

1280x400_kristianstad_CompQual80.jpg

 

Stena recycling ab i skellefteå

Stena planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för en planerad ny verksamhet inom Bergsbyns industriområde, Skellefteå kommun. Ansökan för den planerade verksamheten kommer att omfatta omlastning, lagring, sortering, återvinning och behandling av avfall. Maximalt 455 000 ton avfall varav maximalt 210 000 ton farligt avfall planeras tas emot vid anläggningen per år.

Den planerade verksamheten medför främst utsläpp till dagvatten samt risker kopplade till brand. Den planerade verksamheten bedöms endast medföra mindre utsläpp till luft, grundvatten, buller samt användning av vatten och energi.

Samrådsunderlag Stena Recycling Skellefteå

Här kan du ladda ner Samrådsunderlag Stena Recycling Skellefteå.

Länk till pdf

 

Stena Recycling AB i Kristianstad     

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken – samråd enligt miljöbalken.

Stena Recycling AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt verksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Kristianstad. Stena har för avsikt att utöka sin avfallshantering och ansökan kommer att omfatta behandling, mekanisk bearbetning, lagring och sortering av avfall. Samma hantering och behandling sker vid verksamheten idag.

Den planerade verksamheten medför främst utsläpp till vatten/grundvatten samt risker kopplade till brand. Därutöver kommer det beaktas att det finns utpekad fornlämning inom verksamhetsområdet. Den planerade verksamheten bedöms endast medföra mindre utsläpp till luft, buller och användning av vatten och energi.

 

 

Här kan du ladda ner Samrådsunderlag Stena Recycling Kristianstad.

Länk till pdf