Samråd

På denna sida har vi samlat information om pågående samråd för Stena Recycling.

1280x400_Klimat_CompQual80.jpg

 

batterianläggning i Halmstad 

Stena Recycling AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för etablering av verksamhet för återvinning av batterier på fastigheten Fyllinge 20:409 inom Kistinge industriområde, Halmstad kommun. Synpunker på samrådet lämnas till nedan kontakt senast 11 juni 2021.

 

Samrådsunderlag (pdf)   Karta från Lantmäteriet