Marknadsinformation

Marknadsinformation om ”Brännbart utsorterat” respektive ”Brännbart grovt”.

Kraftvärmeverken har under den senaste säsongen ökat antalet kontroller av inkommande leveranser med brännbart material. Syftet med det ökade antalet kontroller har varit att säkerställa efterlevnaden av kravspecifikationen för det brännbara materialet och därmed få till stånd den förväntade kontinuiteten i driften. Detta har lett till att vi har identifierat brister i vårt brännbara material. Det föranleder oss till att tydliggöra vilka krav som gäller för det brännbara materialet.

Det ”Brännbara utsorterade” materialet ska vara sorterade lass/container/kärl innehållande papper, plast eller trä, med en fraktionsstorlek på maximalt 0,5 x 0,5 x 1,0 meter. Materialet får inte innehålla pvc, stoppade möbler, madrasser, textilier, presenningar, emballageband eller skumgummi som ovikt överstiger angiven maximal storlek.

Detta innebär att brännbart material som innehåller textilier, presenningar, emballageband, skumgummi och som ovikt överstiger måtten 0,5 x 0,5 x 1,0 meter kommer att klassificeras ”Brännbart grovt”. Orsaken är att vi behöver sortera ut grova och för stora material för krossning innan materialet kan levereras till kraftvärmeverken.