PODCAST: Nya återvinningsmetoder

Det finns en massa så kallat lågvärdigt material där ute. Trasiga muggar, toaletter och gammal betong från rivningshus. Hitintills har detta alltid slängts på tippen, men så kan vi inte göra i fortsättningen. Och det finns stora koldioxid-vinster att göra när vi återanvänder det som vi förut inte visste vad vi skulle göra med. Stena Recycling kopplar ihop aktörerna på ett nytt sätt.

toalett_1280x400_CompQual80.jpg

 


Dela denna sida