Re-Think Plastic

Plast är ett fantastiskt material med många bra egenskaper för hållbara produkter. Men det gäller att vara noggrann i hanteringen av plast genom hela produktens livscykel. Alltför ofta orsakar plast nedskräpning eller förbränns helt i onödan istället för att återvinnas och användas till nya produkter.

Stor potential för näringslivets återvinning i Västsverige

Stena Recycling har byggt ett nätverk av återvinningsanläggningar nära industrin i hela regionen. Avfallet förädlas lokalt när det är möjligt. Eller så tar man hjälp av specialanläggningar såsom i Göteborg där processvatten från industri och hamn renas med framstående metoder.

Läs mer

Circular Initiative

Stora industriföretag som ABB, Stora Enso, och Electrolux var på plats när Stena Recycling anordnade dag om cirkulära flöden.

Läs mer

Roboten som demonterar en dammsugare

Ny teknik har en stor potential att utveckla återvinningsprocesser och skapa nya hållbara värden.

Läs mer

IKEA slopar fossil plast 2030

IKEA kommer att fortsätta använda plast i sina produkter, men bara förnyelsebar eller återvunnen. Så ska de lyckas.

Läs mer

Så återvinns elplasten

Se hur plasten i gamla elprylar tas till vara och blir till ny råvara.

Läs mer

“Oanade möjligheter”

Plast är ett oumbärligt material, men hur ser plastens framtid ut? I Stena Recyclings serie Thoughts on Plastic möter vi Trioplasts Andreas Malmberg.

Läs mer

Från avfall till resurs

På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, gör vi värdefullt råmaterial av gammal plastfilm. Lär dig hur!

Läs mer

Re-think Plastic

Den 4 april samlade Stena Recycling företag från norra Europa för att diskutera återvinning och hur vi bäst tar hand om plast.

Läs mer

Krönika: ”Berätta hur ni återvinner!”

Pontus Almén, Content Manager på Stena Recycling, frågar sig vad som sker när industrin berättar vad som görs inom återvinning.

Läs mer

Kommunicera återvinning

Industrin tjänar på att berätta vad de gör inom återvinning. Ladda ner vår rapport och läs om potentialen i den här typen av kommunikation.

Läs mer

Två goda exempel

SKF och Siemens har skapat engagerande kommunikation om materialhantering. Så gjorde de.

Läs mer

Unikt R&D-samarbete möter Volvo Cars behov av mer återvunnen plast

Volvo Cars ambition är att använda minst 25% återvunnen plast i sin fordonsflotta från 2025. I ett nytt RE:Source-projekt samlas Volvo Cars, tillverkare av komponenter och Stena Recycling.

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med återvunnen plast

Plast är en av tillverkningsindustrins mest outnyttjade tillgångar – ändå fungerar återvinningen av den betydligt sämre än andra material.

Läs mer

Grafik – plasten i siffror

Så mycket återvunnen plast kan användas inom tillverkningsindustrin i EU 2050.

Läs mer

Guide: Optimera plastflödet i er produktion

Ladda ned vår guide och ta reda på hur ditt företag kan optimera er plastanvändning.

Läs mer

Ny forskning ökar återvinning av elektronikplast

I forskningsprojektet SenSoRe testas nya tekniker för att öka återvinningen av elektronikplast.

Läs mer

7 utmaningar med plaståtervinning

Plast är en värdefull resurs. Ändå skickas majoriteten av plasten idag till förbränning. Men genom att förstå plastens olika egenskaper kan vi återvinna betydligt mer än vi gör idag och skapa en cirkulär ekonomi även för plast.

Läs mer

 

Vill du veta mer om Stena Recycling och hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt hållbarhetsarbete?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.


Stena Recycling har utvecklat nya innovativa återvinningsprocesser och tjänster som gör det möjligt att exempelvis ta vara på plast i elektronikavfall och plast från industrin. Plasten från elektroniken måste noggrant separeras i olika kvalitéer uppdelat på om den är helt ren och färdig att återvinnas, eller om den t.ex. innehåller farliga ämnen som flamskyddsmedel. Plast som innehåller farliga ämnen energiåtervinns under kontrollerade former. Övrig plast separeras i fyra huvudgrupper ABS, PP, PE och PS. Vi separerar även plast i olika färger baserat på våra kunders efterfrågan. Det är så vi skapar mer plast som kan återvinnas av tillverkande företag. Allt fler vill använda återvunnen plast och det behövs eftersom användningen av plast troligtvis kommer fortsätta att öka i framtiden.

 

Dela denna sida