Ny forskning ökar återvinning av elektronikplast

web_Article_image_SenSoRe_1280_400_CompQual80.jpg

Varje år återvinner Stena Recycling plast ur hundratusentals ton elektronikavfall. I forskningsprojektet SenSoRe testas nya tekniker för att förbättra återvinningen ytterligare genom att sortera ut farliga ämnen som klor och flamskyddsmedel.

Stena Recycling återvinner elektronikavfall från samhällets alla branscher i Norden, Polen, Tyskland och Italien. I en egen process med sink-float-teknik har bolaget i många år separerat två huvudtyper av plast ur elektronikavfall: dels den rena plast som vi sedan recirkulerar till plasttillverkare och som kan bli nya produkter i samhället, dels den som innehåller bromerade flamskyddsmedel, klor och andra farliga ämnen som inte får spridas vidare utan måste förbrännas under säkra förhållanden.

Den kontaminerade delen av plasten innehåller fortfarande en betydande del ren plast som inte kan utvinnas med sink-floatteknik. Stena Recycling deltar därför i forskningsprojektet SenSorRe där olika finkalibriga tekniker testas för att utvinna resten av den rena plasten. En testbädd byggs i Stockholm och ska stå klar 2019. Målet är att med tekniken kunna identifiera och sortera ut exempelvis halogener som klor och brom.

– Bromerade flamskyddsmedel behövs i elektronik för brandsäkerhetens skull. Men i återvinningen av elektronik blir ämnena ett problem. I många år har vi återvunnit det mesta av den rena plasten men nu vill vi krama ur den sista resten av ren plast som kan bli en resurs som återvunnen plast istället för att energiåtervinnas och gå förlorad. Vi vill på bästa sätt bidra till en så stor cirkulär lösning för så mycket plast som möjligt från industrin och andra kunder, säger Marianne Gyllenhammar, projektledare på Stena Metalls R&D-avdelning.

Teknikerna som testas kan även bli användbara på återvinning av plast ur komplexa avfallsfraktioner som idag läggs på deponi.

Projektet som finansieras av Vinnova drivs av Swerim och förutom Stena ingår även Acreo Swedish ICT AB, Cobolt AB, Fotonic i Norden AB,  IVL Svenska Miljöinsititutet AB, Mobergs produktkontroll AB, Optonova Sweden AB, Refind Technologies AB, SAPA (AB) Technology, Volvo Group Real Estate AB, Älmhults Elmek AB i projektet.

 

Vill du veta mer om Stena Recycling och hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt hållbarhetsarbete?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

 

Läs mer


Re-think plastic – Plaståtervinning skapar stora värden

Effektiv plaståtervinning skapar stora värden för er verksamhet. Vi hjälper er att skapa en värdefull resurs av ert plastavfall.

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med återvunnen plast

Plast är en av tillverkningsindustrins mest outnyttjade tillgångar – ändå fungerar återvinningen av den betydligt sämre än andra material.

Läs mer

Guide: Optimera plastflödet i er produktion

Ladda ned vår guide och ta reda på hur ditt företag kan optimera er plastanvändning.

Läs mer
Dela denna sida