Guide: Optimera plastflödet i er produktion

web_image_in_depth_guide_1280_400_SV_CompQual80.jpg

Hanteringen av plast i industrin gömmer en mängd dolda värden som kan frigöras. I strävan mot en hållbar företagsprofil finns det flera delar i industriprocessen som är viktiga att analysera.

Med rätt insikter och en ordentlig analys av hela produktionsprocessen går det att utveckla plasthanteringen, spara tid och pengar samt ta ett kliv mot en mer effektiv produktion och en mer hållbar bolagsprofil.

– Konsumenterna kommer att ställa högre krav som i större utsträckning berör industrin. Vi kommer att ha särskilda krav på fler produkter, precis som vi i dag har med mat. Samma sak kommer att ske när det gäller plast inom tillverkningsindustrin, säger Christoffer Wahlborg, Key Account Manager, Stena Recycling.

Ur ett miljöperspektiv kan exempelvis ett returemballage i regel färdas närmare 100 mil i lastbil och ändå få ett bättre CO2-värde än om det bara används en gång. Inom en del industrier handlar det om 100-tals ton ren användbar plast som förbränns istället för att utnyttjas som ny resurs för att produktionslinan inte har tid att ta hand om den.

– Gör man det på rätt sätt så är plast ett utmärkt material att återvinna. I nuläget finns ofta för många plastsorter längs en produktionslina, ända från emballage till färdiga produkter. För att det ska gå att återvinna plasten på ett effektivt sätt behöver den sorteras ordentligt från början, konstaterar Christoffer Wahlborg.

 

Ladda ner vår guide

 

Steg för steg: Optimera plastflödet i er produktion

 Plastic_handling_circle_grey_SV_CompQual80.png

BESLUT

Beslut om en produktion fattas ofta flera år i förväg. Det innebär i princip att avgörande bestämmelser för 2025 sker nu. Vill ett ­­­företag använda en viss procent återvunnen plast i sin produktion bör de veta var den ska komma från långt innan omställningen sker. Inte sällan finns outnyttjade plastresurser i den egna produktionen. 

 

DESIGN

Genom kartläggning och planering redan i produktionens första skeden minimeras avfall vid miljöstationer och avfallsbehållare. F&U, design och inköp bör ha en så tydlig kravställan som möjligt. Specificera till exempel alltid plastsort och färg även för emballage, på så sätt kan ni styra över ert avfall – består allt av samma plast kan emballaget ingå i ett cirkulärt flöde.

 

HOT SPOTS

För att ta till vara på spill och reject är det viktigt att säkerställa ett arbetsflöde som fångar upp den plast som annars går förlorad. Var i er produktion hanterar ni emballage och spill, vart tar det vägen? Inkommande gods kommer exempelvis förpackat tillsammans med en stor volym emballage. Detta kan bestå av engångsemballage – som endast används en gång – eller emballage som ingår i ett returflöde.

 

HANTERING

Vare sig gods går direkt till produktionslinan eller lagras finns möjligheten att säkerställa att minimalt med emballage når ut i produktionen. Ofta består emballage och transportskydd av alla möjliga plastsorter, vissa av dem kan avlägsnas när gods kommer in men en del behövs för att skydda delar och produkter fram till montering. Det finns dock möjlighet att integrera rutiner och avfallsutrustning direkt vid produktionslinan för att ta vara på återstående emballageplast.

 

UTVÄRDERING

Hur ser plasthanteringen ut för tillfället i er fabrik? Gör stickprovskontroller i era uppsamlingskärl och sammanställ resultaten i en rapport. Genom att göra löpande utvärderingar av hanteringen går det att identifiera områden som kan förbättras. Utvärderingen bör presenteras för dem som fattar de avgörande produktionsbesluten för att på så sätt implementeras som en naturlig del i företagets långsiktiga hållbarhetsarbete.

 

 

Plaståtervinning –

Skydda nya värden och berätta om det

 

Med rätt insikter går det att utveckla plasthanteringen, spara tid och pengar samt ta ett viktigt kliv för både en effektivare produktion och mer hållbar bolagsprofil.

Plasten slukar resurser

Hanteringen av plast berör en mängd vägval och beslut och kräver olika slags resurser för tillverkande industri. Detta sker genom hela produktionen, från inköps- och designavdelning till montörer och truckförare. Värdena som står på spel kan exempelvis handla om inköpskostnader, kostnader för förbränning, nedlagd hanteringstid för medarbetare och sysselsatta arbetsmaskiner. En klok resurshantering av plast genom hela hanteringskedjan ger viktiga framsteg och gör det möjligt att utveckla cirkulära lösningar i stället för linjära och där nya värden tas tillvara. 

 

Merparten av plast förbränns

Idag förbränns en hög andel av plast utmed livscykeln. Detta sker trots att inköpsvärdet på plast kan motsvara kostnaderna för inköp av koppar, ett högt värderat material och där allt återvinns. Plast är med andra ord ett värdefullt material som till stor del går förlorat senare i hanteringen. Rapporten Ett Värdebeständigt Svenskt Materialsystem visar att enbart i Sverige uppgår inköpsvärdet på plasten som används till 10 miljarder kronor per år. 84% av plasten i emballage, produktionsavfall och kasserade produkter förbränns eller läggs på deponi. Resten materialåtervinns. Det finns därför en stor potential i att omvärdera plasten som resurs.

 

Global buzz om plast – en möjlighet att bli föredöme

Plast är det material som under det senaste året varit det kanske mest omtalade materialet i världen någonsin. Framsteg i hanteringen av plast kan därför göra kraftfulla avtryck i er hållbarhetsrapportering och annan kommunikation till era intressenter. På samma gång kan en utvecklad hantering bidra till en ny, framväxande marknad av återvunnen plast. Vem vet, kanske går ni själva i tankar om ökad användning av återvunnen plast i era produkter?

 

INTRESSERAD AV ATT UTVECKLA ER HANTERING AV PLAST?

Våra experter är redo för att diskutera möjligheterna om hur just er hantering av plast kan utvecklas – från val av plaster, produktdesign för återvinning eller hur plast kan hanteras och materialåtervinnas effektivt. 

 

Vill du veta mer om Stena Recycling och hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt hållbarhetsarbete?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

 

Läs mer


Re-think plastic – Plaståtervinning skapar stora värden

Effektiv plaståtervinning skapar stora värden för er verksamhet. Vi hjälper er att skapa en värdefull resurs av ert plastavfall.

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med återvunnen plast

Plast är en av tillverkningsindustrins mest outnyttjade tillgångar – ändå fungerar återvinningen av den betydligt sämre än andra material.

Läs mer

Grafik – plasten i siffror

Så mycket återvunnen plast kan användas inom tillverkningsindustrin i EU 2050.

Läs mer
Dela denna sida