Krönika: Återvinning har stor potential i industrins kommunikation

Det är få industrier som ännu tagit vara på möjligheterna att förmedla den stora nytta som återvinningen skapar. Inte minst när det gäller minskad koldioxidpåverkan eller hur mycket mer material som kan cirkuleras genom framgångsrika aktiviteter. Framsteg inom återvinning har en glimrande potential i industrins hållbarhetskommunikation!

Industriföretag är sedan länge medvetna om återvinningens ekonomiska värden. Och de flesta vet hur en välordnad avfallshantering tar bort risker för driftsstörningar i produktionen. Det senare kan beskrivas som ett rött skynke för varje tillverkande industri. Den kraftfulla miljönyttan med återvinningen är däremot mer sällsynt i industrins omvärldskommunikation. Ofta kan du leta förgäves efter goda exempel på industriföretagens webbplatser, i deras sociala medier och till och med i deras hållbarhetsredovisningar. Värdena i avfallshantering och återvinning har historiskt inte setts som ett självklart område att ta vara på i industrins kommunikation. Företagens fokus har snarare legat på egenskaper såsom lägre energiförbrukning eller smarta funktioner för användaren som köper företagets produkter.  

Det finns med andra ord en stor potential att ta vara på. Återvinningen innebär kraftfulla miljövinster. Ett industriföretag kan genom sin återvinning av järn, metaller, plast, papper och andra material bidra till kraftfullt minskade koldioxidutsläpp. Inte sällan handlar det om tiotusentals ton koldioxid per år. I vissa fall till och med hundratusentals ton. Förklaringen är att återvinning skapar stora hållbarhetsvärden jämfört med att producera råvaror av helt nya material från gruvor, skog eller andra orörda naturtillgångar. Det är helt enkelt en skatt att ösa ur för kommunikation både internt och externt. Framsteg med nya återvinningslösningar och effektivare transportlösningar är andra exempel som kan tas tillvara.

Nyttan med återvinning behöver inte bara uttryckas i ton koldioxid – som kan vara knepigt att förstå för de flesta. Nyttan kan istället uttryckas i mer pedagogiska exempel. Som när vi på Stena Recycling hjälpte en industri att ta hand om sitt organiska avfall som förädlades till biogas. Energivärdet i det organiska avfallet räknades ut och kunde jämföras med energiförbrukningen i fabriken. Det visade sig att energivärdet i avfallet motsvarade driften av hela anläggningen i en hel vecka varje år. På så sätt kunde ett utmanande avfall och en kryptisk CO2-siffra bli ett tydligt nyttoexempel där avfallet blev en begriplig resurs. Inte minst för alla medarbetare som hanterar avfallet. Dessutom fick exemplet en framskjuten plats i bolagets hållbarhetsredovisning.

Jag har arbetat som kommunikatör i återvinningsbranschen i över 20 år. Jag konstaterar att en hållbar materialhantering och återvinning aldrig har varit ett så hett ämne som nu. De senaste årens globala klimatfokus och ökade insikter om planetens begränsade resurser har bidragit starkt. Industrins växande efterfrågan av återvunnen plast och andra material till produkter driver även intresse för en utvecklad återvinning. De hänger ihop för att skapa en expansiv marknad för återvunna material. Det är en mycket positiv utveckling. Och det är en tillgång för hoppingivande berättelser till omvärlden.

På Stena ser vi hur en enkel tillgång till aktuella data om avfallshanteringen gör det lättare att ta fram pålitligt underlag för kommunikation. Med ökad kännedom om nyttan för återvinning av olika avfall och trender som grafiskt visar framstegen blir startsträckan betydligt kortare.

Så handen på hjärtat, när kommunicerade ni nyttan med er återvinning och förbättringar senast? Med stor sannolikhet har ni fler guldklimpar än ni anar i kommunikationen till medarbetare, kunder och myndigheter och andra som ni vill ska se er som ett föredöme.

Pontus Almén  
Content Manager


Vill du veta mer om Stena Recycling och hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt hållbarhetsarbete?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

 

Läs mer


Grafik – plasten i siffror

Så mycket återvunnen plast kan användas inom tillverkningsindustrin i EU 2050.

Läs mer

Guide: Optimera plastflödet i er produktion

Ladda ned vår guide och ta reda på hur ditt företag kan optimera er plastanvändning.

Läs mer

Unikt R&D-samarbete möter Volvo Cars behov av mer återvunnen plast

Volvo Cars ambition är att använda minst 25% återvunnen plast i sin fordonsflotta från 2025. I ett nytt RE:Source-projekt samlas Volvo Cars, tillverkare av komponenter och Stena Recycling.

Läs mer
Dela denna sida