Stor potential för näringslivets återvinning i Västsverige

Stena Recycling har byggt ett nätverk av återvinningsanläggningar nära industrin i hela regionen. Avfallet förädlas lokalt när det är möjligt. Eller så tar man hjälp av specialanläggningar såsom i Göteborg där processvatten från industri och hamn renas med framstående metoder.

Fredrik Petterson, VD Stena Recycling och Johan Skårbratt, distriktschef Stena Recycling.

Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling och Johan Skårbratt, distriktschef Stena Recycling.

Västsverige har slagläge. Mängden industri och Stena Recyclings återvinningsresurser i regionen är en stark kombination för att bygga industrins konkurrenskraft på nya sätt.
– Allt fler industrier vill tillverka och köpa produkter av återvunna material. Vi blir en stark länk genom återvinning av deras avfall och som leverantör av cirkulära kvalitetsråvaror, säger Fredrik Pettersson, VD på Stena Recycling.

Hela planeten pratar om material och ändliga resurser. Företagens medvetenhet ökar snabbt när det gäller materialens påverkan i tillverkning, på produkter samt för miljö och klimat.
– Fler i industrin vill utveckla återvinningen och även tillverka produkter av återvunna kvalitetsmaterial. De sätter mål, vill minska sin påverkan, vara föredömen och ser konkurrensfördelar. Det är det vi löser i nära samarbeten, säger Fredrik Pettersson, VD på Stena Recycling.
Industrins efterfrågan på återvunna material växer.
– Nya marknader för fler återvunna, cirkulära material tar form. Det är en spännande tid och vi satsar stort på nya återvinningsprocesser där vi återvinner ännu mer än tidigare, säger Fredrik Pettersson.

Närhet till industri och avfall ger fördelar

Stena Recycling har byggt ett nätverk av återvinningsanläggningar nära industrin i hela regionen. Avfallet förädlas lokalt när det är möjligt. Eller så tar man hjälp av specialanläggningar såsom i Göteborg där processvatten från industri och hamn renas med framstående metoder.

– Vi arbetar metodiskt för att öka materialåtervinningen. Vi finns ute hos industrin med helhetslösningar. Till exempel med anpassad insamlingsutrustning, utbildning, digitala verktyg och smart logistik, säger Johan Skårbratt, distriktchef på Stena Recycling i Göteborg.

Ofta blir Stena Recycling också en garant för att förhindra kostsamma produktionsstörningar – ett rött skynke för all tillverkande industri. I en produktion kan det snabbt uppstå stora mängder avfall som kan störa eller till och med stoppa verksamheten om inte allt hanteras rätt.

 

Nya återvinningsprocesser på löpande band

Komplexa produkter som bilar, elektronik och maskiner återvinns på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, en av Europas modernaste återvinningsanläggningar. Där har materialåtervinningen ökat med 30 procent genom nya avancerade processer. Under det senaste året har nya återvinningsprocesser startats för mjukplast, plast ur elektronik och kabelåtervinning.

– Vi arbetar även allt djupare in i företagen där vi kan hjälpa dem göra rätt tidigt: när material väljs, när produkter designas eller när avfall ska sorteras rätt för att enklare kunna återvinnas. Det är tillsammans som vi gör det möjligt att ta vara på stora materialvärden, säger Johan Skårbratt.

Han förklarar att närheten till industrin och avfallskällorna är viktig. Inte bara för en hög service utan för att möjliggöra kloka transporter med minskade utsläpp när avfall ska återvinnas och bli nya råvaror.

– Det gynnar västsvensk industri där en stark hållbarhetsprofil blir en allt viktigare konkurrensfördel. Även kommuner såsom Kungsbacka, Kungälv, Öckerö och Mölndal ligger långt framme i sin återvinning genom vårt nära samarbete. 

Dela denna sida