Materialhantering som lyckad kommunikation

Genom att kommunicera framsteg inom material- och avfallshantering kan företag på ett effektivt sätt stärka sin hållbarhetsprofil. SKF och Siemens är två exempel på stora företag inom tillverkningsindustrin som gjort just detta.

 

SKF gjorde kampanj med sin återvinningspartner

När SKF ville stärka sin hållbarhetsprofil, genom att prata material- och avfallshantering, gjorde de det tillsammans med sin återvinningspartner. SKF och Stena Recycling samarbetar inom avfallshantering och återvinning i flera länder. Genom att göra en kampanj tillsammans kunde framstegen kommuniceras till omvärlden. Kampanjen REMADE visar hur SKF återvinner sitt avfall och använder det igen i nya kvalitetsprodukter.

Kampanjen fick stort värde för både SKF och Stena Recycling och spreds i båda företagens kommunikationskanaler. Förutom att nå ut brett externt skapades intern stolthet inom både SKF och Stena Recycling.

Insikterna som bolagen kunde skapa tillsammans har fortsatt att betala av sig. SKF kommunicerar nu fortlöpande om hur de arbetar med resurser på ett hållbart sätt. Ett bra exempel på hur framgångsrik hantering av avfallsresurser ger en bättre ekonomi, ett starkare miljöbokslut och en ny viktig del i hållbarhetskommunikationen. 

Läs mer: 

REMADE-kampanjen
https://www.stenarecycling.se/campaigns/remade/


Siemens – industrijätte med ambitiösa återvinningsmål

Den tyska industrijätten Siemens har arbetat aktivt med sin hållbarhetsprofil under många år. Företaget är ett bra exempel på hur framsteg inom återvinning och materialhantering kan användas som effektivt bränsle inom ett företags hållbarhetskommunikation.  

Siemens, som verkar inom flera industriella produktionssegment, har höga mål för sin materialhantering. 2018 återvann Siemens hela 92 procent av allt avfall. Genom att tillämpa nya tekniska lösningar, har företaget för avsikt öka återvinningsgraden ytterligare och år 2020 är målet att inte deponera något avfall alls. Siemens är också fast beslutade om att sluta återvinningsloopen genom smartare materialhantering och återvinningslösningar.

Genom att kontinuerligt berätta om sina framsteg och tuffa miljömål har Siemens skaffat sig en stark hållbarhetsprofil. Företaget har en lång tradition av att kommunicera hållbarhet. Det andra företag kanske tar upp i en hållbarhetsrapport en gång om året, gör Siemens kommunikation av hela året. På sin sajt berättar Siemens snyggt, tydligt och pedagogiskt hur utvecklingen fortskrider och hur långt kvar de har till sina mål. De är dessutom alltid tydliga med vilket ansvar de själva har för att bidra till en bättre miljö.

Dow Jones hållbarhetsindex har rankat Siemens som världens mest hållbara industrikonglomerat 19 år i rad.

Läs mer: 

Serving the environment-program
https://new.siemens.com/global/en/company/sustainability/resourceconservation.html

Dow Jones hållbarhetsindex
https://www.robecosam.com/csa/csa-resources/djsi-csa-annual-review.html

 


Unikt R&D-samarbete möter Volvo Cars behov av mer återvunnen plast

Volvo Cars ambition är att använda minst 25% återvunnen plast i sin fordonsflotta från 2025. I ett nytt RE:Source-projekt samlas Volvo Cars, tillverkare av komponenter och Stena Recycling.

Läs mer

Guide: Optimera plastflödet i er produktion

Ladda ned vår guide och ta reda på hur ditt företag kan optimera er plastanvändning.

Läs mer

Krönika: ”Berätta hur ni återvinner!”

Pontus Almén, Content Manager på Stena Recycling, frågar sig vad som sker när industrin berättar vad som görs inom återvinning.

Läs mer
Dela denna sida